Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2017

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w Podprogramie 2017 współfinansuje Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebujących. Finansowanie działań administracyjnych i towarzyszących prowadzone jest zgodnie z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej (MRPiPS) dla beneficjentów i organizacji partnerskich dotyczących informowania i komunikacji w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020.

Autor wpisu