Podsumowanie Podprogramu 2016 w ramach Krajowego Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

W ramach całego Podprogramu 2016 na mazowszu otrzymano 466,5636 ton żywności, z której zrobiono 78831 paczek. Pomocą objęto 10333 osoby potrzebujące.

Przeprowadzono 39 warsztatów kulinarnych, wykładów i warsztatów dietetycznych,  w ramach których pokazano i wskazano co można zrobić z produktów otrzymanych w ramach tego programu. Łączna ilość osób biorących udział w działaniach to 1010 osób.

Zainteresowanie było duże, były pytania i odpowiedzi oraz wymiana przepisów kulinarnych.

Wymianą spostrzeżeń była tzw. burza mózgów – szybka wymiana różnych regionów kulinarnych wiedza przekazana i odebrana przez nas od podopiecznych jest bardzo dobra wskazówką na przyszłość.

Autor wpisu