Z okazji Dni Krwiodawstwa w centrum szkoleniowym EC Siekierki spotkali się wszyscy, którzy przyczyniają się do aktywnego promowania honorowego krwiodawstwa. Były odznaki, puchary, medale i dyplomy z podziękowaniami. Świętowano również 60-lecie Honorowego Krwiodawstwa PCK.

W sobotę 24 listopada 2018 roku, mimo jesiennej i minorowej aury, honorowi dawcy krwi nie zawiedli i licznie przybyli na spotkanie z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK-2018, zorganizowane przez Oddział Rejonowy PCK Warszawa-Południe. Uroczystość odbyła się, tradycyjnie już, w gościnnych progach centrum szkoleniowego EC Siekierki (PGNiG Termika S.A.) przy ulicy Augustówka 30.

Preludium do tego niecodziennego wydarzenia było wspólne odśpiewanie Hymnu Polskiego Czerwonego Krzyża.

– Szanowni Państwo! Chciałbym ogólnie powitać bardzo serdecznie wszystkich państwa nie wymieniając nikogo z imienia, nazwiska, funkcji. Witam zaproszonych gości. Witam honorowych krwiodawców i ich rodziny. Witam wszystkich uczestników dzisiejszego spotkania. Kończymy kolejny rok działalności Ruchu Honorowych Dawców Krwi na terenie Oddziału Rejonowego PCK Warszawa-Południe. Taką podsumowującą imprezą są właśnie odbywające się co roku Dni Krwiodawstwa – powiedział na wstępie Włodzimierz Warwas, przewodniczący Mazowieckiej Okręgowej Rady Honorowego Krwiodawstwa i prezes Oddziału Rejonowego PCK Warszawa-Południe. Przy okazji podziękował kierownictwu firmy PGNiG Termika S.A. za umożliwienie korzystania z ich gościnnych progów oraz wsparcie finansowo-organizacyjne Ruchu Honorowych Krwiodawców Krwi.

Na terenie Oddziału Rejonowego PCK Warszawa-Południe działają 22 kluby Honorowych Dawców Krwi. W tym roku powstał również nowy klub HDK przy I Bazie Lotnictwa Transportowego. Zakończył natomiast działalność klub HDK przy Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej z powodu odejścia osób, które prowadziły ten klub, a chętnych na ich miejsce, niestety, nie udało się znaleźć.

– Największe kluby Honorowych Dawców Krwi to: klub przy Komendzie Stołecznej Policji, klub przy Oddziale Rejonowym Warszawa-Południe i klub przy II Oddziale Terenowym Straży Miejskiej m.st. Warszawa. Najmniejsze zaś kluby Honorowych Dawców Krwi to: klub przy Urzędzie Dzielnicy Wilanów, klub „Bezpieczne Serce”, klub przy Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSW i klub HDK w Radzyminie – podkreślił prezes Włodzimierz Warwas.

Coroczne tego typu spotkanie honorowych krwiodawców to przede wszystkim okazja do podsumowania działalności Oddziału Rejonowego PCK Warszawa-Południe. Tak też było i tym razem. Przytoczone dane statystyczne, dotyczące najważniejszych zadań i celów statutowych, które udało się zrealizować w mijającym roku, są naprawdę imponujące. Podawane liczby to stan na dzień 31 października 2018 rok.

– Nasze kluby zrzeszają łącznie 1068 krwiodawców. Są to osoby, które opłaciły składki członkowskie, bo tylko takie osoby są pełnoprawnymi członkami naszego  stowarzyszenia PCK, gdzie takie składki są obligatoryjne. W porównaniu z rokiem ubiegłym mamy wzrost krwiodawców o 12%. Możemy się więc cieszyć, że jest nas coraz więcej, że krwiodawców w naszym rejonie przybywa. W okresie sprawozdawczym kluby przeprowadziły 95 otwartych akcji poboru krwi. Krew oddało 3320 osób. Pozyskano 1494 litrów krwi i jest to wzrost w porównaniu z zeszłym rokiem o 27 %. Jeszcze w tym roku mamy zgłoszonych 10 otwartych akcji. Podczas tych akcji 617 osób zarejestrowało się do oddania szpiku kostnego. Najbardziej aktywne kluby HDK w zakresie tych akcji to zdecydowanie klub „Dar Serca”, który zrobił aż 32 akcje otwarte poboru krwi, gdzie pozyskano 455,8 litrów krwi. Kolejne kluby to: „Krewcy Legioniści”, „Krewki Ursynów” i klub HDK w Mińsku Mazowieckim. W omawianym okresie zorganizowaliśmy 73 akcje „Na ratunek” dla osób będących w bezpośrednim zagrożeniu życia – wyliczał prezes OR PCK Warszawa-Południe. Krew w ilości 188,1 litra w tych akcjach oddało 418 osób. Krwiodawcy indywidualnie oddali w punktach krwiodawstwa 640 litrów krwi. Daje to ogólna liczbę ilości pozyskanej krwi na ok.2900 litrów

W mijającym roku Kluby HDK brały udział łącznie w ponad dziewięćdziesięciu imprezach i uroczystościach zorganizowanych przez różne podmioty, jednostki PCK i stowarzyszenia. Dość wymienić: spotkanie z okazji Światowego Dnia Krwiodawców, udział w akcji „Spokrewnieni służbom” oraz żoliborskim targu śniadaniowym i białołęckim pikniku sąsiedzkim, na festynach dzielnicowych. Akcje promujące krwiodawstwo prowadzono również podczas wycieczki kolejką wąskotorową do Tarczyna oraz wycieczki do Berlina i Poczdamu. Pięć klubów HDK działało wspólnie z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy.

– Nasze poczty sztandarowe i delegacje z klubu uczestniczyły w 11 spotkaniach jubileuszowych klubów HDK z całej Polski, także w 24. Ogólnopolskiej Spartakiadzie Sportowej klubu HDK Energetyki – zwrócił uwagę prezes Warwas. I przypomniał, że drużyna PGNiG Termika podczas tej spartakiady zajęła I miejsce.

Kluby HDK, działające na terenie Oddziału Rejonowego PCK Warszawa-Południe, zbierały także odzież, artykuły spożywcze, słodycze, środki czystości, sprzęt RTV i AGD, odzież i zabawki w ramach organizowanych w ciągu roku różnych akcji, także tych przedświątecznych pod hasłem „Paczka dla potrzebujących”.

– Krwiodawcy zrzeszeni w klubach PCK realizują różnego typu akcje pomocowe dla najuboższych, schorowanych, będących pod opieką poszczególnych klubów lub oddziału rejonowego – podkreślił prezes OR PCK Warszawa-Południe. – Ale nie wszyscy wiedzą o naszych akcjach, bo trochę szwankuje u nas przepływ informacji – z nieskrywanym smutkiem wyznał prezes Warwas. – Musimy to koniecznie poprawić – zaznaczył.

Jak się okazuje z pośród działających 22 klubów HDK zaledwie 7 z nich posiada własne strony internetowe. Być może z tego właśnie powodu nie do wszystkich mieszkańców stolicy docierają informacje o akcjach i zbiórkach organizowanych zarówno przez PCK, jak i poszczególne kluby HDK.

– Według stanu na 31 października opiekujemy się 350 osobami, w tym jest 118 dzieci. Są one zarejestrowane w naszym magazynie, działającym od poniedziałku do czwartku w godzinach od 10.00 do 14.00. W tej liczbie jest grupa 13 krwiodawców z rodzinami żyjącymi na krawędzi ubóstwa – poinformował Włodzimierz Warwas, przewodniczący Mazowieckiej Okręgowej Rady Honorowego Krwiodawstwa i prezes Zarządu Rejonowego PCK Warszawa-Południe, z nieskrywanym smutkiem przyznał, że nie do wszystkich mieszkańców stolicy docierają informacje o akcjach i zbiórkach organizowanych przez PCK i kluby HDK.W mijającym roku przekazaliśmy dla najuboższych ok.20 worków 120 l z odzieżą , 7 worków z zabawkami, 17 sztuka urządzeń AGD i RTV oraz przekazaliśmy 3 kompletne zestawy komputerowe dla rodzin wielodzietnych

Wiele emocji i łez wzruszenia towarzyszyło wręczaniu dyplomów, nagród i wyróżnień dla honorowych krwiodawców oraz osób i instytucji propagujących działalność krwiodawstwa i założeń PCK.

Podczas spotkania wręczono :

 • 24 odznaki „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” I , II i III stopnia – przyznane przez prof. dr Jerzego Kotowicza, prezesa Mazowieckiego Zarządu Okręgowego PCK w dowód uznania za najpiękniejszy dar humanitarny, jakim jest bezinteresowne i długotrwałe oddawanie krwi.
 • 5 Odznak Honorowych PCK IV stopnia – przyznane na wniosek Włodzimierza Warwasa, prezes Zarządu Rejonowego PCK Warszawa-Południe, za wybitne zasługi w realizacji humanitarnych celów Czerwonego Krzyża, a w szczególności za zaangażowanie w propagowanie honorowego krwiodawstwa w trudach życia codziennego.
 • 1 brązowy medal „Za zasługi dla pożarnictwa” – przyznany Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Ochotniczych Straży Pożarnych w Warszawie.
 • 1 odznakę Klubu HDK PCK im. Zofii Szlenkierówny przy Centrali PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
 • 2 odznaki Klubu HDK PCK im. Janusza Korczaka przy PGNiG Termika S.A.
 • 20 odznak „Honorowy Dawca Krwi –Zasłużony dla Zdrowia Narodu przyznane przez Ministra Zdrowia na wniosek Zarządu Głównego PCK, za wieloletnie oddawanie krwi oraz aktywną działalność w ruchu honorowego krwiodawstwa i wybitne zasługi w jego rozwoju, także w dowód uznania wybitnych zasług na rzecz ratowania ludzkiego życia i zdrowia.
 • 2 Złote Odznaki Św. Floriana Mazovia – przyznane przez Kapitułę Stowarzyszenia Konfraterii Mazowieckiej za zasługi w realizacji zadań Stowarzyszenia w dziedzinie upowszechniania służby Polsce związanej z imieniem jej patrona oraz z okazji100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
 • 1 Krzyż Pamiątkowy – przyznany przez Kapitułę Stowarzyszenia Konfraterii Mazowieckiej dla uczczenia 150. urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego.
 • 2 Krzyże Koronne – przyznane przez prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej RP w Pruszkowie.
 • 1 medal Angelus Vitae, czyli „Anioł Życia” – przyznany na wniosek Oddziału Rejonowego PCK Warszawa-Zachód, w dowód uhonorowania dawcy krwi, osoby ratującej cudze życie, zaangażowanej w ochronę życia ludzkiego na każdym jego etapie w i w każdym aspekcie.

„Kryształowe Serce” to najwyższe wyróżnienie w ruchu honorowego krwiodawstwa PCK w Polsce, które przyznawane jest za wybitne zasługi na rzecz ratowania ludzkiego życia i zdrowia oraz wieloletnie oddawanie krwi i aktywną działalność społeczną w rozwoju ruchu honorowego krwiodawstwa. W tym roku wyróżnieniem tym uhonorowany został Robert Tomasz Barski z Klubu HDK przy PLK PKP.

W tym roku Polski Czerwony Krzyż ma powód do dumy, gdyż świętuje 100-lecie swojego istnienia. Warto więc przy okazji sięgnąć do historycznych annałów. Polski Czerwony Krzyż jest najstarszą polską organizacją humanitarną. W swojej działalności, będąc jednocześnie członkiem Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, kieruje się Siedmioma zasadami Ruchu, jak: humanitaryzm, bezstronność, neutralność, niezależność, dobrowolność, jedność i powszechność. A wszystko zaczęło się od Rosyjskiego Czerwonego Krzyża (RCK), który zaczęto tworzyć bazując na ustawie, wydanej w maju 1867 roku przez Aleksandra II Romanowa, znanego z wielu liberalnych reform. Dzięki właśnie tej ustawie, jeszcze zanim Polska odzyskała niepodległość, jeden z ośmiu zarządów okręgowych Rosyjskiego Czerwonego Krzyża znajdował się w Warszawie.

Na początku 1919 roku, z inicjatywy organizacji działających na terenie Polski w oparciu o ideały Czerwonego Krzyża, powstało Polskie Towarzystwo Czerwonego Krzyża. 14 lipca 1919 roku zostało ono zarejestrowane przez Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża i tym samym uznane za jedyną tego typu organizację działającą na całym terytorium państwa polskiego. PTCK początkowo wspierało poszkodowanych w wyniku wojen, organizowało akcje poszukiwania zaginionych oraz szkoliło pielęgniarki i ratowników, prowadziło szpitale, izby zdrowia, sanatoria, przychodnie lecznicze… W 1921 powstały pierwsze Szkolne Koła PCK. W 1935 roku w Łodzi powstała Centralna Stacja Wypadkowa z ośrodkiem przetaczania krwi, zaś rok później pierwszy Instytut Przetaczania i Konserwacji Krwi w Warszawie.

Niestety, władze PRL niezbyt przychylnie postrzegały prowadzoną przez PCK działalność w zakresie opiekuńczym i leczniczym. Od 1948 roku PCK był sukcesywnie pozbawiany autonomii. Ostatecznie jego spory majątek w postaci m.in. szpitali, prewentoriów, sanatoriów, stacji pogotowia ratunkowego oraz stacji opieki nad matką i dzieckiem trafił po strzechę państwową. Od roku 1958 jednym z zadań statutowych stało się promowanie honorowego krwiodawstwa PCK

Gwoli informacji. Nazwa „Polski Czerwony Krzyż” i skrót PCK funkcjonują od 1927 roku, zgodnie z Rozporządzeniem Prezydenta RP z 1 września 1927 r. (Dz.U. z 1927 r. Nr 79, poz. 688, z późn. zm.)

W minioną sobotę :

 • Pan Włodzimierz Żabka członek zarządu Mazowieckiego Oddziału Okregowego PCK
 • Pan Mariusz Malewicz – wiceprzewodniczący Krajowej Rady Honorowego Krwiodawstwa
 • Włodzimierz Warwas – prezes Oddziału Rejonowego PCK Warszawa-Południe wręczyli  ponad 90 honorowym krwiodawcom oraz osobom aktywnie działającym na rzecz rozwoju Ruchu Honorowego Krwiodawstwa w Polsce  Medal 60-lecia Honorowego Krwiodawstwa w Polskim Czerwonym Krzyżu Wśród wyróżnionych znaleźli się między innymi redaktor naczelny tygodnika „Południe – Głos Warszawiaków”, burmistrz dzielnicy Ursynów ,komendant Stołeczny Policji ,Prezes zarządu Deutsche Bank Polska ,Komendant Gówny Związku Strzeleckiego „Strzelec” , Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia pracowników  BHP,   prezes PGNiG Termika S.A i inni

Anna Tomasik/ fot. Anna Tomasik

Autor wpisu