Olimpiada zdrowego Stylu Życia PCK 2019

Etap rejonowy XXVIII Edycji Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK na terenie działania Oddziału Rejonowego PCK Warszawa Południe

W dniu 13 grudnia 2019 roku przeprowadzono w gościnnych progach Zespołu Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1 przy ul. Stawki 10 w Warszawie etap rejonowy Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK. Oto wyniki:

KATEGORIA II – Szkoły Średnie

KATEGORIA I – Szkoły podstawowe / etap rejonowy w Radzyminie /

  •  Zofia BIELEC Radzymin - Szkoła Podstawowa nr 2 im. Michaliny Chełmońskiej–Szczepankowskiej

Uwaga: Kolorem czerwonym zaznaczono osoby i szkoły  które awansowały do etapu okręgowego Olimpiady.

Dziękuje wszystkim szkolnym opiekunom  PCK za okazaną pomoc merytoryczną i organizacyjną  młodzieży biorącej udział w tegorocznej olimpiadzie.

Dziękuję  Pani Dyrektor Dorocie Lipińskiej z Zespołu Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1 oraz Pani Agnieszce Kowalik ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Eleonory Czartoryskiej w Radzyminie za udostępnienie pomieszczeń szkolnych do przeprowadzenia etapu rejonowego.

Szczególne podziękowania przekazuje Panu Piotrowi Szklanemu nauczycielowi, instruktorowi pierwszej pomocy i jednocześnie aktywnemu działaczowi OR PCK Warszawa Południe odpowiedzialnemu m.in. za działalność Szkolnych kół PCK oaz tegoroczną edycję Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia .

Opracował :Prezes OR PCK Warszawa Południe Włodzimierz Warwas

 

Autor wpisu