Dni HDK na Siekierach 2019

Spotkanie   honorowych    krwiodawców  i  ich  rodzin   z  okazji   DNI  KRWIODAWSTWA – 2019  zorganizowane przez Oddział Rejonowy PCK Warszawa Południe

W dniu  23 listopada 2019 roku  w Sali konferencyjnej PGNiG Termika S.A odbyła się uroczystość wyróżnienia najbardziej zasłużonych krwiodawców z 21  klubów HDK PCK działających na terenie Oddziału Rejonowego PCK Warszawa Południe.

I . Podczas spotkania wręczono :

 • 5   Odznak „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu „
 • 4   Odznaki Honorowe PCK / II , III i IV stopnia /
 • 1  Odznakę  Honorową PCK IV stopnia otrzymał Klub HDK PCK przy PKP Energetyka
 • 5   Odznak  ZHDK I stopnia
 • 14  Odznak  ZHDK II stopnia
 • 4   Odznaki  ZHDK III stopnia
 • 2 medale okolicznościowe z okazji 60 – lecia Honorowego Krwiodawstwa PCK
 • 70  medali pamiątkowych wydanych z okazji 100-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża
 • 2 Medale 100-lecia PCK dla Klubów HDK PCK
 • „Krewcy Legioniści”
 • „Orlich Gniazd”
 • Wyróżnienie dla Klubu HDK PCK przy PKP ”Energetyka” za akcję „Gorączka Złota         PCK” i zajęcie I miejsca w kategorii Klubów HDK PCK
 • 2 Złote Odznaki św. Floriana  Mazovia
 • 12 wyróżnień / Statuetki , Puchary , Podziękowania  i Dyplomy / dla wyróżniających się działalnością krwiodawców

II . Wyróżnienia wręczali :

 • Prezes OR PCK Warszawa Południe i jednocześnie Przewodniczący Mazowieckiej Okręgowej Rady Honorowego Krwiodawstwa – Włodzimierz Warwas , który na początku spotkania przedstawił sprawozdanie z osiągniętych wyników przez wszystkie Klubu HDK PCK Naszego OR PCK
 • Pan Mariusz Malewicz Vice Przewodniczący Sądu Organizacyjnego PCK i jednocześnie Vice Przewodniczący Krajowej Rady Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża

III . W spotkaniu uczestniczył Burmistrz Urzędu Dzielnicy Mokotów Pan Rafał  Miastowski , który jest członkiem jednego z Klubów HDK PCK i oddał już ponad 47 litrów krwi. Przekazał on na ręce Prezesa ORPCK życzenia dalszej owocnej pracy .

IV . W trakcie trwania imprezy na ekranie znajdującym się na Sali cały czas eksponowane były informacje o działalności PCK , zdjęcia z lat 2008-2019 oraz statystyki liczbowe np. stan litrażu który posiadają najlepsi krwiodawcy  / panie i panowie/ pierwsza 50 -tka ,udział procentowy grup krwi w Naszej rzeczywistości ,działające punkty poboru krwi itd.

V . Wszyscy wyróżnieni otrzymali „ gadżety” promujące krwiodawstwo / kubeczki ,kalendarze ścienne na 2020 rok, długopisy, akty nadania medali  i puchary /. Po zakończeniu części oficjalnej podzielono się  okolicznościowym tortem z okazji 100 – lecia PCK .Podczas spotkania przy kawie, herbacie , torcie , czekoladach   i ciasteczkach dyskutowano i wyjaśniano sprawy będące w zainteresowaniu krwiodawców.

W imprezie wzięło udział 130 osób.

Opracował Prezes OR PCK Warszawa Południe – Włodzimierz Warwas

Autor wpisu