Uroczysta Zbiórka Komenda Główna Straży Granicznej

Z okazji Narodowego Święta Niepodległości w dniu 21 listopada 2019 r.  w Komendzie Głównej Straży Granicznej odbyła się uroczysta zbiórka podczas której,

w obecności Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji  – Sylwestra Tułajewa, wręczane były wyróżnienia, odznaki oraz akty mianowania na wyższe stopnie służbowe.

Podczas uroczystości zostały również wręczone wyróżnienia dla honorowych dawców krwi PCK ze Straży Granicznej.

I  .  Prezes Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża – Pan Stanisław Kracik w dowód uznania za wieloletnie efektywne wsparcie Polskiego Czerwonego Krzyża

nadał niżej wymienionym krwiodawcom funkcjonariuszom Komendy Głównej Straży Granicznej  „Medale 100-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża

Medal 100-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża otrzymali:

 1. płk SG Marcin WŁASNOWOLSKI
 2. ppłk SG Wojciech WYSOCKI
 3. mjr SG Piotr PIETRZAK
 4. kpt. SG Piotr KIECANA
 5. ppor. SG Grzegorz PAKUŁA
 6. ppor. SG Piotr SMOLIŃSKI
 7. chor. szt. SG Marek OLESZCZUK
 8. chor. SG Tomasz WARDECKI
 9. mł. chor. SG Mateusz ŻÓŁKIEWICZ

II  .  Prezes Mazowieckiego Oddziału Okręgowego PCK – Pan Jerzy Kotowicz przyznał kolejne   Odznaki Zasłużony Honorowy Dawca Krwi krwiodawcom z KGSG

 Odznakę Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I stopnia otrzymała:

 1. chor. szt. SG Barbara KANIEWSKA

Odznakę Zasłużony Honorowy Dawca Krwi II stopnia otrzymał:

 1. chor. szt. SG Mirosław SAJEWICZ

Wręczenia odznak i medali dokonał Prezes Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża Warszawa-Południe, Przewodniczący Prezydium Mazowieckiej Okręgowej Rady Honorowego Krwiodawstwa – Pan Włodzimierz Warwas

Opracował :

Prezes Zarządu Klubu HDK PCK przy KGSG

Wojciech Wysocki
kom. 797 337 062

Autor wpisu