Odznaczenia dla krwiodawców

Spotkanie  członków  PCK i  pracowników Mazowieckiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża z  okazji 100-lecia PCK w Polsce.

W dniu  28 września 2019 roku odbyła się uroczystość wyróżnienia  zasłużonych działaczy i pracowników MOO PCK z okazji 100-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża.

W spotkaniu m.in. uczestniczyli :

 • Dyrektor Narodowego Centrum Krwi Pani Małgorzata Lorek
 • Przedstawiciel Marszałka Województwa Mazowieckiego Pani Teresa Maria Bogiel
 • Prezes MOO PCK prof. Jerzy Kotowicz
 • Członkowie  zarządu MOO PCK
 • V-ce Przewodniczący Krajowej Rady Honorowego Krwiodawstwa PCK Pan Mariusz Malewicz wraz z dwoma członkami tej Rady /Tadeusz Kowalewski i Mirosław Szymański /
 • Przewodniczący Mazowieckiej Okręgowej Rady HDK Pan Włodzimierz Warwas
 • Prezesi OR PCK
 • Prezesi Klubów HDK PCK i honorowi krwiodawcy z tych jednostek
 • Członkowie PCK  ich rodziny
 • Dyrektor Biura MOO PCK Pani Honorata Krzywoń wraz pracownikami MOO PCK pełniąca  obowiązki  „gospodarza”  imprezy

Podczas spotkania wręczono :

 • 13  Odznak „Honorowy Dawca Krwi -Zasłużony dla Zdrowia Narodu „

/R. Baraniuk ,  J. Falszewsk i, M. Furtacz  ,P. Peter , S. Redlik , T. Rzeszotek , W. Sirojć ,M. Sobstyl , F. Solka ,K. Stąpor, D. Trembiński , A. Tylman , P. Zarzecki

 • 8 Odznak Honorowych PCK I , II , III i IV stopnia

/ Panowie : M. Wasierzyński- I , M. Mikołajczyk- II ,  D. Chojnacki – III , R.Bojarski – IV ,

Konopka – IV, J. Wilczewski i Panie : I. Drożdż – II i  A. Żemajduk- IV /.

 • 2 Medale Komisji Edukacji Narodowej

/ Panie : Regina Grudzień i Bożena Wyszyńska /

 •  30 Medali 100-lecia PCK w Polsce

/ Grupa Ratownictwa MOO PCK ,

Panie : R. Bany, B. Drab , K. Kurek, M. Bursztyńska , B. Nowak,

Panowie : J. Baczewski , J. Okraszewski , J. Andruchów , W. Augustyniak, R. Baraniuk, Bomba , D. Chojnacki ,P. Dutkiewicz , A. Dutkiewicz M. Godlewski, P. Kiełbasiński, Kondrat, A. Koniec , T .Kowalski , M. Kwieciński , S. Łysomirski , Z. Ochnio , M. Ogieniewski , S. Sobczyk , P. Szklany , M. Wolski ,K. Zapałowski , R. Zapałowski , W. Zdunek ,

 • Medal pamiątkowy „ Pro Mazovia

Przyznany przez Marszałka Województwa Mazowieckiego dla Mazowieckiego Oddziału Okręgowego  PCK za całokształt działalności oraz zasługi na rzecz województwa Mazowieckiego

 • Listami pochwalnymi Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika

       wyróżniono pracowników MOO PCK / Irena Drożdż,
Honorata Krzywoń, Lidia Paprocka, Tomek Szelest/

 • Odczytano okolicznościowy list z podziękowaniem i życzeniami dalszej owocnej działalności  skierowany do uczestników spotkania  przez Prezydenta m. st. Warszawy

 Spotkanie zorganizowano w centrum szkoleniowym Elektrociepłowni Siekierki  PGNiG Termika S.A. Uczestniczyło w nim ok.100 osób

Wyróżnienia wręczali oraz okolicznościowe wystąpienia wygłosiły :

 • Dyrektor Narodowego Centrum Krwi Pani Małgorzata Lorek
 • Przedstawicielka Marszałka Województwa Mazowieckiego Pani Teresa Maria Bogiel
 • Prezes MOO  PCK w Warszawie prof. Jerzy Kotowicz
 • V-ce Przewodniczący Krajowej Rady Honorowego Krwiodawstwa  Pan Mariusz Malewicz
 • V-ce Przewodniczący Mazowieckiej Okręgowej Rady Honorowego Krwiodawstwa  Pan Tadeusz Kowalewski

Po części oficjalnej uczestnicy degustowali okolicznościowy 10 kilogramowy  tort , wykonany przez cukierników z napisem : „ 100 lat Polskiego Czerwonego Krzyża” Podczas spotkania przy kawie, herbacie, napojach chłodzących i ciasteczkach  omawiano aktualne problemu Naszego stowarzyszenia i zawierano nowe znajomości .Obecne na imprezie osoby wychodząc otrzymały  zestawy słodyczy aby bardziej pamiętały tą imprezę i mogły podzielić się z najbliższymi.

Opracował : W. Warwas

 

Autor wpisu