Pomysł powołania do życia klubu Honorowych Dawców Krwi PCK w tej instytucji pojawił się kilka miesięcy temu. Po nawiązaniu kontaktu z Oddziałem  Rejonowym PCK Warszawa Południe wspólnie z Prezesem Panem Włodzimierzem Warwas przeprowadziliśmy określone  statutem PCK działania i celem oficjalnego powstania klubu honorowych krwiodawców PCK. W bieżącym roku odbyło się zebranie założycielskie Klubu z udziałem 12 osób.

Podjęto uchwałę o powołaniu Klubu Honorowych Dawców Krwi celem :

  • promowania idei honorowego krwiodawstwa na terenie zakładu pracy / i jego fili na terenie kraju /
  • pozyskiwania nowych honorowych krwiodawców wśród pracowników i ich rodzin
  • zwiększania ilości pozyskiwanej krwi od krwiodawców zrzeszonych w klubie
  • pomocy pracownikom i ich rodzinom  w przypadkach choroby lub bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia
  • niesienia doraźnej pomocy osobom będących w stanie zagrożenia życia
  • organizowanie imprez  integrujących członków klubu i ich sympatyków

Wybrano zarząd klubu HDK PCK w składzie :

  • Prezes Klubu  –  Mirosław Herc  tel. 662 076 346
  •  V – ce Prezes Klubu – Jarosław Świdurski
  •  Sekretarz Klubu – Magdalena Walczak tel.660 446 530
  •  Skarbnik Klubu –  Monika Szczepaniak

Zapraszamy pracowników i ich rodziny krwiodawców do Klubu HDK PCK.

Opracował : Przewodniczący Mazowieckiej Okręgowej Rady Honorowego Krwiodawstwa – Włodzimierz Warwas

Autor wpisu