Człowiek jest Wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest. Nie przez to, co ma, lecz przez to, czym się dzieli z innymi.”

Kluby Honorowych Dawców Krwi PCK  oraz Koło PCK przy Związku Strzeleckim  „Strzelec”  działające w Oddziale Rejonowym PCK po raz kolejny zorganizowały zbiórkę darów dla najbardziej potrzebujących żyjących w ubóstwie osób.

Dzięki ofiarności wszystkich udało się zgromadzić  kilkadziesiąt kilogramów żywności i środków czystości, które zostały przekazane do Oddziału Rejonowego PCK Warszawa Południe a następnie przekazano je do wydawanych  paczek świątecznych   w magazynie MOO PCK  przy ul. Belgijskiej 5 lok.33  dla  najbardziej  potrzebującym rodzin i osób  wytypowanych przez Ośrodki Pomocy Społecznej , Mazowiecki Oddział Okręgowy oraz Zarząd OR PCK Południe.

Od dnia 12 kwietnia 2019 roku rozpoczęto wydawanie paczek dla ok.150 osób

Organizatorzy akcji dziękują wszystkim darczyńcom i osobom, które pomagały w organizacji zbiórki darów.

Zapraszamy do równie aktywnego udziału przy następnych planowanych akcjach charytatywnych.

Opracował :Włodzimierz Warwas Prezes OR PCK Warszawa Południe

 

Autor wpisu