Klub HDK PCK Radzymin we współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Warszawa przeprowadził 10 lutego 2019 pierwszą w tym roku otwartą akcję poboru krwi. Pierwszymi krwiodawcami byli członkowie naszego klubu. Z biegiem czasu grono zainteresowanych powiększało się i w rezultacie pięciogodzinnej akcji zgłosiło się 58 osób. Po badaniach 47 z nich oddało krew, co dało zadowalający wynik 21.150ml krwi pełnej. Mimo okresu grypowego, nasi radzymińscy krwiodawcy solidnie przygotowali się do czynnego udziału w akcji, tak by jak najaktywniej w niej uczestniczyć. W szeregi naszego klubu wstąpiły dwie nowe osoby, które tak jak my, pragną promować działania Polskiego Czerwonego Krzyża poprzez honorowe krwiodawstwo. W tym roku PCK obchodzi swoje 100 lecie. Krzysztof Kamiński

Autor wpisu