„KREW”

Pod takim hasłem w dniu 7 lutego 2019 roku Zarząd Klubu HDK PCK  „Kropelka Sprawiedliwości” przy Areszcie Śledczym w Radomiu zorganizował pierwszą w tym roku otwartą akcję oddawania krwi na rzecz lecznictwa otwartego oraz tym samym uzupełnienie Banku Krwi w Radomskim Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Akcja ph. „KREW” została ogłoszona przez sier. Bartłomieja Muryna – przewodniczącego Zespołu ds. Popularyzacji Honorowego Krwiodawstwa w Służbie Więziennej na 100 – lecie Służby Więziennej. Generał Jacek Kitliński, zarządzeniem nr 74 z 21 grudnia 2017 roku – w celu popularyzowania tej formy pomocy wśród funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Służby Więziennej, powołał powyższy Zespół. Członkami Zespołu zostali dwaj krwiodawcy z Klubu HDK PCK „Kropelka Sprawiedliwości” przy Areszcie Śledczym w Radomiu a mianowicie – Prezes Klubu Sławomir Tarabasz oraz Szymański Konrad – wiceprezes Klubu jednocześnie koordynator akcji z ramienia Dyrektora Aresztu.

W tym dniu na apel zarządu Klubu zgłosiło się 38 osób – funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Aresztu, a krew oddało 33 dawców pozyskując 14,850 litrów krwi.

Jak wspomniał Prezes Klubu Sławomir Tarabasz – jest to akcja Ogólnopolska, dzisiejsza akcja jest akcją udaną, nadmieniam, że ona trwa od 21 stycznia do dnia 23 marca br. i z tego miejsca dziękuję wszystkim koleżankom i kolegom za udział, dziękuję również ekipie z Radomskiego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa za miłą i sprawną obsługę dawców. Zapraszam wszystkich chętnych do oddawania krwi na to hasło „KREW”

w siedzibie Centrum Krwiodawstwa.

Patronat nad akcją objął Radosław Witkowski – Prezydent Miasta Radomia oraz kapitan Andrzej Rodak –  Dyrektor Aresztu Śledczego w Radomiu.

Teks – Szymański Mirosław – wiceprezes OR PCK w Radomiu,

Zdjęcia – Sławomir Tarabasz – prezes Klubu.

Autor wpisu