1. Uczestnicy  odśpiewali hymn Polskiego Czerwonego Krzyża.

2. Głos zabrał Pan Wojciech Zdunek-Prezes Klubu Honorowego Dawców Krwi Warszawie przy PKP Energetyka który powitał:

Inicjatorów i założycieli, osoby bez których nie byłoby tego spotkania i możliwości działania Klubu HDK PCK

 • Waldemara Liska
 • Grzegorza Grabowskiego
 • Konrada Tulińskiego

Gości z Mazowieckiego Oddziału Okręgowego PCK

 • Honorowego Prezesa PCK P. Jerzego Czubaka
 • Członka Zarządu Mazowieckiego. Oddziału Okręgowego  PCK P. Marcina Rudnickiego.
 • Wiceprzewodniczącego Krajowej Rady Honorowego Krwiodawstwa PCK Tadeusza Kowalewskiego.
 • Wiceprzewodniczącego Krajowej Rady Honorowego Krwiodawstwa PCK P. Mariusza Malewicza
 • Kierownika zespołu WCKiK w Warszawie P. Dariusza Blinowskiego
 • Przewodniczącego Krajowej Rady Kolejarskich Klubów HDK PCK P. Łukasza Derylaka

Obecne osoby, które angażowały się w wieloletnią działalność klubu HDK PCK Energetyka oraz pomagały w organizacji  X lecia Klubu HDK :

 • Dyrektor Instytutu Kolejnictwa P .Andrzej Żurkowski
 • Kierownik administracji Instytutu Kolejnictwa Robert Kamiński
 • Dyrektor Zakładu Mazowieckiego PKP Energetyka Usługi P. Zbigniew Jastrzębski
 • Zastępca. Dyrektora Zakładu Mazowieckiego PKP Energetyka Usługi P. Jarosław Borzejewicz
 • Dyrektor Zakładu Wschodniego PKP Energetyka-Obsługa – P. Piotr Zawadka
 • Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność P. Zbigniew Wieczorek
 • Przewodniczący ZZK OC_ Międzyzakładowej organizacji Związkowej z siedzibą w Warszawie P. Mirosław Artecki
 • Główny specjalista Biura Komunikacji – p. Dariusz Bekasa

Przedstawicieli zaproszonych klubów HDK:

 • Jana Baczewskiego Prezesa Klubu HDK PCK J im. Zofii Szlenkierówny przy PLK PKP w Warszawie
 • Leszka Borusa- Prezesa klubu HDK PCK przy zakładzie linii kolejowych w Poznaniu
 • Waldemara Anuszewskiego- Prezesa powiatowo-miejskiego klubu SHDK w Pruszkowie
 • P .Jacka Okraszewskiego- Prezesa klubu HDK PCK Krewki Ursynów
 • Beatę Drab – prezesa klubu HDK PCK przy Oddziale Rejonowym Warszawa PŁD
 • Wiesława Augustyniaka- Prezesa klubu HDK PCK przy Straży Miejskiej w Warszawie
 • P.Pawła Wojtczaka- Prezesa klubu HDK PCK im. Stanisława Śliwińskiego w Bełżycach
 • P.Jana Lankau- Prezesa klubu SHDK Kolejarz w Białymstoku
 • P.Tomasza Ogrodnika- Prezesa Rady Głw Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi Rzeczypospolitej Polskiej
 • P.Marka Romana- Prezesa klubu SHDK im. Andrzeja Ferstena przy Centrali PKP SA
 • P. P. Dorotę Jaczyńską – Prezes Klubu miejsko-gminnego HDK PCK przy szpitalu samorządowym w Kutnie
 • P. Czesława Azarczyka- Członka Zarządu w/w klubu
 • P. Mirosława Łyczko – Członka Zarządu Klubu HDK PCK przy PGNiG Termika S.A.
 • P. Krzysztofa Wolnego- Wiceprezesa Klubu HDK PCK Dar Serca w Warszawie
 • P. Bożenę Prasek- Członka Zarządu Klubu HDK PCK Dar Serca w Warszawie

3. Następnie wręczono odznaczenia , odznaki i wyróżnienia niżej wymienionym :

Na wniosek władz Polskiego Czerwonego Krzyża Minister Zdrowia wyróżnił Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża Odznaką:

„Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”.

 • Białek Janusz
 • Dula Marek
 • Jasiński Grzegorz
 • Grabowski Grzegorz
 • Kacprzak Ireneusz
 • Kocus Tomasz
 • Kucharzewski Krzysztof
 • Kulik Andrzej
 • Lach Jacek
 • Lipiński Tadeusz
 • Marcinek Jan
 • Mikos Zbigniew
 • Tuliński Konrad
 • Waśniewski Rafał

Odznakę Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I stopnia po oddaniu honorowo co najmniej 18 l krwi otrzymują:

 • Siekierski Wiesław
 • Zdunek Marcin

Odznakę Zasłużony Honorowy Dawca Krwi II stopnia po oddaniu honorowo co najmniej 12 l krwi otrzymują:

 • Jurkiewicz Bogusław
 • Kocus Sylwester
 • Szajner Grzegorz

Odznakę Zasłużony Honorowy Dawca Krwi III stopnia po oddaniu honorowo co najmniej 6 l krwi otrzymują:

 • Artecki Damian
 • Bolimowski Robert
 • Zawadka Piotr

Z okazji 60-lecia Honorowego Krwiodawstwa Zarząd Główny Polskiego Czerwonego Krzyża wydał pamiątkowy medal.

Na wniosek Mazowieckiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża pamiątkowym medalem zostali wyróżnieni:

 • Artecki Mirosław
 • Borzejewicz Jarosław
 • Gładysz Anna
 • Jastrzębski Zbigniew
 • Lipiński Tadeusz
 • Marcinek Jan
 • Sitnicki Bogusław
 • Zawadka Piotr
 • Zdunek Wojciech

Decyzją Zarządu Klubu Honorowych Dawców Krwi w Warszawie przy PKP Energetyka przyznano pamiątkowe podziękowania dla osób, które w znaczący sposób przyczyniły się do powstania i rozwoju naszego Klubu;

 • Waldemar Lisek
 • Konrad Tuliński
 • Grzegorz Grabowski
 • Czubak Jerzy
 • Dariusz Bekas
 • Mirosław Artecki
 • Łukasz Derylak
 • Dariusz Blinowski
 • Włodzimierz Warwas
 • Jerzy Kotowicz
 • Wojciech Orzech
 • Zbigniew Wieczorek
 • Tomasz Rzeszotek

Puchary pamiątkowe z okazji 10-lecia Klubu otrzymują:

 • Marcin Rudnicki-puchar duży
 • Tadeusz Kowalewski-puchar mały
 • Mariusz Malewicz – puchar mały
 • Jan Lankau – puchar mały

Na wniosek Zarządu Klubu Honorowych Dawców Krwi w Warszawie przy PKP Energetyka następujące osoby zostały uhonorowane odznaką „Zasłużony dla Klubu”:

 • Waldemar Lisek
 • Konrad Tuliński
 • Grzegorz Grabowski
 • Mirosław Artecki
 • Tomasz Rzeszotek
 • Bogusław Sitnicki
 • Andrzej Kulik
 • Andrzej Cieślak
 • Krzysztof Kucharzewski
 • Marek Dula
 • Ireneusz Kacprzak
 • Irena Wielebska
 • Grzegorz Jasiński
 • Janusz Białek
 • Rafał Waśniewski
 • Anna Gładysz
 • Andrzej Kardialik
 • Jacek Lach
 • Jan Marcinek
 • Tadeusz Lipiński
 • Zbigniew Mikos
 • Katarzyna Kurzątek
 • Elżbieta Bałuch
 • Jan Baczewski
 • Waldemar Anuszewski
 • Paweł Wojtczak
 • Wojciech Hankiewicz
 • Leszek Borus
 • Łukasz Derylak
 • Piotr Zawadka
 • Dariusz Bekas

Prezes Klubu Wojciech Zdunek został wyróżniony odznaką klubową przyznaną przez Klub HDK PCK im. Janusza Korczaka działający przy PGNiG Termika S.A.
Przedstawiciele zaproszonych klubów wręczyli okolicznościowe „adresy”, puchary, dyplomy oraz upominki rzeczowe .

Podczas uroczystości odznaczenia i odznaki wręczali:

 • Członek Zarządu Mazowieckiego. Oddziału Okręgowego  PCK P. Marcin Rudnicki
 • Wiceprzewodniczący Krajowej Rady Honorowego Krwiodawstwa PCK P. Tadeusz Kowalewski
 • Wiceprzewodniczący Krajowej Rady Honorowego Krwiodawstwa PCK P. Mariusz Malewicz

Po zakończeniu oficjalnej uroczystości uczestnicy zostali zaproszeni przez Prezesa Klubu na uroczysty obiad

Autor wpisu