Kolejna akcja poboru krwi zorganizowana przez Klub HDK 1. Bazy Lotnictwa Transportowego.

Żołnierze i pracownicy 1. Bazy Lotnictwa Transportowego wzięli udział w ostatniej w tym roku akcji poboru krwi.

Akcja została zorganizowana przy współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie. Łącznie oddano ponad 17 litrów drogocennego płynu.

Regularnie, co 2 miesiące z inicjatywy Klubu HDK 1. BLTr, przyjeżdża do 1. Bazy Lotnictwa Transportowego – Mobilny Punkt Poboru Krwi z warszawskiego oddziału RCKiK.

Inicjatywa honorowego krwiodawstwa przerodziła się w zawiązanie Klubu HDK 1. Bazy Lotnictwa Transportowego, który liczy obecnie 46 dawców.  Każda kolejna akcja poboru krwi przynosi efekt w postaci kilku nowych krwiodawców i kilkunastu litrów krwi dla potrzebujących.

Żołnierze i pracownicy 1.BLTr po raz kolejny udowodnili zaangażowanie i chęć niesienia pomocy innym. W ciągu kilku godzin trwania akcji krew oddało 38 osób.

 

Autor wpisu