Mazowiecki Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża dnia 24.10.2018r zorganizował spotkanie dla nauczycieli pod nazwą PCK dla placówek edukacyjnych- możliwości współpracy, nowe wyzwania.”

Konferencję prowadził Wiceprezes Mazowieckiego Oddziału Okręgowego PCK- pan Michał Mikołajczyk oraz dyrektor Mazowieckiego Oddziału Okręgowego PCK- pani Honorata Krzywoń. Udział wzięło 29 nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych z Warszawy i okolic oraz opiekunowie Młodzieżowego Domu Kultury.

Omówiono akcje podejmowane przez PCK, m.in. „Super Wiewiórka Przyjaciółka Oli i Kuby”, „Ratowniczek”, „Bezpieczny Patrol”, „Olimpiada Promocji Zdrowego stylu Życia”, „Dziel się uśmiechem”, „Gorączka Złota PCK”, „Młoda Krew Ratuje Życie”, „Krwiobieg Warszawa”.

Przedstawiono zasady zakładania i funkcjonowania Szkolnych Kół PCK oraz Klubów Wiewiórka. Poinformowano również o spotkaniach międzypokoleniowych z Powstańcami Warszawskimi organizowanymi przez PCK w szkołach.

 

Autor wpisu