Klub HDK PCK “Biało-Krewka” zorganizował w sobotę 18.08.2018 roku na terenie Galerii Północnej na Białołękę otwartą akcje poboru krwi . W sumie zostało zarejestrowanych 63 krwiodawców, z czego oddać krew mogło 35 osób. Pozyskano 15 750 ml krwi. Dyskwalifikacja przez lekarza podczas badań aż 28 osób musi zastanawiać . Osoby do oddania krwi przychodzą nie przygotowane często  przeziębione lub z różnymi urazami. Uczestnicy akcji i personel medyczny „tracą czas” a wystarczy przestrzegać warunków oddania krwi określonych w wywiadzie wypełnianym przed oddaniem krwi. Zapraszamy na następną akcji w dniu 1 września 2018 r. podczas “Pikniku Sąsiedzkiego” przy Decathlon Targówek, ul. Geodezyjna 76.

Opracował: V-ce Prezes Klubu HDK PCK Piotr Powała

Autor wpisu