14 CZERWCA OBCHODZILIŚMY  ŚWIATOWY DZIEŃ KRWIODAWCY

W Radomiu zaczęło się już w dniu 10 czerwca – niedziela – „Piknik Zdrowia” zorganizowany przez władze miasta Radomia. Wśród wielu wystawców nie zabrakło również i namiotu z gadżetami  Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża z Radomia. W tym dniu motocykliści Ziemi Radomskiej zorganizowali akcję oddawania krwi pod nazwą „MOTOSERCE”.  Krew można było oddać w mobilnym punkcie – ambulansie – Radomskiego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Krew oddawali również członkowie klubu HDK PCK „NADZIEJA” przy Powiatowym Urzędzie pracy w Radomiu . Piknik trwał do późnych godzin popołudniowych, a na zakończenie akcji „MOTOSERCE” – organizatorzy akcji, dla wszystkich którzy oddali krew, rozlosowali nagrody.

Natomiast 14 czerwca przypadał ŚWIATOWY DZIEŃ KRWIODAWCY i w tym dniu zarząd Klubu HDK PCK „NADZIEJA” zorganizował otwartą akcję oddawania krwi. Krew oddawali członkowie klubu, pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu, osoby bezrobotne, mieszkańcy miasta Radomia i Powiatu Radomskiego. Do podstawionego mobilnego punktu krwi RCKiK w Radomiu, na terenie parkingu Firmy „SATAL”, zgłosiło się 25 osób a krew oddało 20 krwiodawców – pozyskano 9,000 litrów krwi. W ten sposób odpowiedzieliśmy na apel dyrekcji RCKiK w Radomiu, gdyż każda kropla tego bezcennego leku jest na wagę złota i potrzebna dla osób leczonych w szpitalach radomskich.

Słowa podziękowania prezes Klubu skierował do wszystkich krwioDAWCÓW Życia za ich SERCA DAR oraz ekipie RCKiK w Radomiu za sprawną  obsługę dawców.

Zwieńczeniem uczczenia Światowego Dnia Krwiodawcy było oddawanie krwi na „Pikniku Rodzinnym” zorganizowanym przez Państwową Straż Pożarną w Radomiu nad zalewem radomskim w dzielnicy Borki w dniu

17 czerwca br. Wśród oddających krew byli również członkowie Klubu HDK PCK.

Reasumując tygodniową akcję oddawania krwi – członkowie Klubu HDK PCK „NADZIEJA” przekazali na cele lecznictwa otwartego ponad 13 litrów krwi, uzupełniając w ten sposób  BANK  KRWI  w ten bezcenny lek.

Tekst i Foto – Szymański Mirosław – prezes Klubu HDK PCK „NADZIEJA” przy PUP w Radomiu.

 

Autor wpisu