Uroczystość wręczenia wyróżnień Zasłużonym Honorowym Dawcom Krwi działających w 20 Klubach HDK PCK przy Oddziale Rejonowym PCK  Warszawa Południe –  12 maja 2018 r 

W dniu 12 maja 2018 roku w Sali konferencyjnej PGNiG Termika S.A odbyła się uroczystość wręczenia wyróżnień krwiodawcom działającym w strukturach OR PCK Warszawa Południe.

W czasie imprezy wyróżniono :

  • Odznaką „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”

–  63 krwiodawców

  • Odznakami Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I stopnia – 7 osób

II stopnia – 7 osób

III stopnia –  9 osób

  • Krzyżami Pamiątkowymi z okazji 150 rocznicy urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego

– Ewę Rolę
– Marka Osieckiego
– Marka Ogieniewskiego

Podczas spotkania przy ciasteczkach i napojach mówiono o aktualnej sytuacji w PCK i honorowym krwiodawstwie.

W imprezie uczestniczyło 125 osób /krwiodawcy i ich najbliżsi / oraz poczty sztandarowe 3 Klubów HDK PCK  / przy MZA i TW , Dar Serca  oraz przy Centrali PKP Polskich Linii  Kolejowych /

« z 2 »

Obowiązki reprezentacyjne pełnili :

  • Wiceprzewodniczący Krajowej Rady Honorowego Krwiodawstwa

 – mgr Mariusz Malewicz

  • Przewodniczący Mazowieckiej Okręgowej Rady Honorowego Krwiodawstwa

 – mgr Włodzimierz Warwas

Dziękujemy wszystkim za przybycie i do zobaczenia 24 listopada 2018 roku na imprezie z okazji „Dni Krwiodawstwa”

Autor wpisu