„NASZA KREW – TWOJE ŻYCIE”

Pod takim hasłem Zarząd Klubu HDK PCK „Kropelka Sprawiedliwości” przy Areszcie Śledczym w Radomiu zorganizował otwartą akcję oddawania krwi przez pracowników cywilnych i funkcjonariuszy służby więziennej w Radomiu.

Powyższa akcja rozpoczęła się w dniu 22 stycznia 2018 r. i będzie trwać do dnia 10 kwietnia br.

Dotychczas zorganizowano dwie akcje w dniach:

8 lutego na terenie Aresztu Śledczego w Radomiu – zgłosiło się 20 osób – krew oddało 16 dawców – pozyskano 7,200 litrów krwi,

Patronatem akcji byli kapitan Andrzej Rodak Dyrektor Aresztu Śledczego w Radomiu oraz   Radosław Witkowski Prezydent Miasta Radomia.

Dla wszystkich którzy oddali krew był poczęstunek zupą „grochówką” dar od sponsora, oraz upominki od Prezydenta Miasta Radomia.

11 lutego – krew oddawali druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzbicy, zarejestrowało się 10 osób, krew oddało 9 krwiodawców i w ten sposób pozyskano 4,050 litry krwi.

Krew również oddawano w siedzibie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Radomiu – oddało 47 dawców i pozyskano ponad 21 litrów krwi.

Podsumowanie do dnia 12 lutego 2018 r.

Dotychczas w akcji uczestniczyło ogółem 72 krwiodawców, którzy oddali na cele lecznictwa otwartego ponad 32 litry krwi.

Z zaproszenia skorzystały również pracownicy innych służb mundurowych z terenu Miasta Radomia tj. Straży Miejskiej, Policji, Wojska, Inspekcji Transportu Drogowego, strażacy PSP oraz druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzbicy. Nie pozostali także bez echa mieszkańcy m. Radomia, którzy odpowiedzieli na apel oddając bezcenny lek jakim jest „kropla krwi”.

Słowa podziękowania ze strony organizatorów popłynęły dla ekipy z Radomskiego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa pod kierownictwem lekarza Jacka Karasiewicza.

W dniu 8 lutego br. Zarząd Klubu zaprezentował logo wraz z hasłem Klubu.

Pomysłodawcami hasła, logo klubu i zarazem fundatorami baneru są prezes Klubu Sławomir Tarabasz oraz koordynator akcji z ramienia Dyrektora Aresztu – wiceprezes Zarządu Klubu – Szymański Konrad.

Tekst – Szymański Mirosław – wiceprezes OR PCK  w Radomiu,

Zdjęcia – Sławomir Tarabasz, Szymański Mirosław.

Autor wpisu