W dniu 09.11.2017 roku w godzinach 09.00 – 14.00 na terenie Aresztu Śledczego w Radomiu Zarząd Klubu Honorowych Dawców Krwi  PCK „Kropelka Sprawiedliwości” zorganizował otwartą akcję oddawania krwi pod hasłem „Nasza Krew – Nasza Ojczyzna”.

Patronatem tej akcji byli kapitan Andrzej Rodak Dyrektor Aresztu Śledczego w Radomiu oraz   Radosław Witkowski Prezydent Miasta Radomia, natomiast głównym patronem tej akcji dla służby więziennej jest Dyrektor Generalny generał Jacek Kitliński.

Krew oddawali pracownicy Aresztu Śledczego w Radomiu, członkowie Klubu, oraz krwiodawcy z Komendy Miejskiej Policji i Straży Miejskiej w Radomiu jak również dawcy z zaprzyjaźnionego klubu HDK PCK „NADZIEJA” przy Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomiu, oraz mieszkańcy miasta Radomia. W tym czasie zarejestrowało się 63 osoby, natomiast krew oddało 55 dawców a w tym 18 osób, którzy oddali pierwszy raz krew. Pozyskano ogółem 24,750 ml krwi pełnej.

Jak podkreślił prezes klubu Sławomir Tarabasz oraz Konrad Szymański – koordynator akcji z ramienia dyrektora Aresztu, była to rekordowa akcja pod każdym względem. Jak nadmienili organizatorzy akcji to między innymi zasługa Dyrektora Andrzeja Rodaka, który podjął odpowiednie kroki i skierował apel do swoich podwładnych. Te działania dyrektora niech będą do naśladowania przez innych – podkreślił prezes Klubu, bo pokazał swoją postawą że oddawanie krwi nic nie boli – a może wspomóc innych w potrzebie.

Dzisiejsza akcja to nasze uczestnictwo w Ogólnopolskiej akcji honorowego oddawania krwi funkcjonariuszy służb mundurowych pod hasłem „NASZA KREW – NASZA OJCZYZNA” dla uczczenia Narodowego Święta Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.

Akcja trwa od 23.10 – 15.12.2017r. a podsumowanie na naszym terenie nastąpi po jej zakończeniu – oświadczyli organizatorzy.

Dla wszystkich którzy oddali krew był poczęstunek zupą „grochówką” dar od sponsora, oraz upominki od Prezydenta Miasta Radomia.

Na zakończenie Mirosław Szymański – wiceprzewodniczący Mazowieckiej Okręgowej Rady oraz członek Prezydium Krajowej Rady Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża skierował na ręce Pana Andrzeja Rodaka dyrektora Aresztu słowa podziękowania za przygotowanie i zorganizowanie wspaniałej akcji oddawania krwi dla wszystkich chętnych ludzi dobrego serca, którzy w ten sposób ratują życie ludzkie.

Ciepłe słowa podziękowania ze strony organizatorów popłynęły dla ekipy z Radomskiego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa pod kierownictwem lekarza Jacka Karasiewicza.

Kierownik ekipy dziękując organizatorom i krwiodawcom nadmienił, że pozyskana w dniu dzisiejszym ilość krwi uzupełni zapasy brakujących grup krwi w Centrum Krwiodawstwa.

 

Tekst i zdjęcia Mirosław Szymański

 

 

 

Autor wpisu