W dniu 17.X.2017r. w Zespole Szkół Samochodowych w Warszawie odbyło się spotkanie  słuchaczy tej szkoły ze Stanisławem Brzosko ps. SOCHA  dowódcą  2. kompanii Batalionu „Kiliński”, żołnierzem powstania warszawskiego.

Słowo wstępne oraz prezentację multimedialną o Ochotniczym Korpusie Opiekuńczym „OKO PCK” przedstawił Komendant korpusu pan Sławomir Korsan

Integracja międzypokoleniowa  przebiegła w sympatycznej atmosferze. Wspomnienia pana ppłk. Spotkały się z ogromnym zainteresowaniem młodzieży. Pytań było bardzo wiele do naszego gościa. Projekt wspófinansowany jest ze środków  Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu Miasta st. Warszawy  oraz MOO PCK w Warszawie

 

 

Autor wpisu