Ursunow_004W dniu 01.07.2017 odbyła się  druga zbiórka krwi zorganizowana i przeprowadzona przez Klub Honorowych Dawców Krwi PCK „Krewki Ursynów”. Była to kolejna zbiórka w cyklicznej akcji pod hasłem „40 litrów na 40 lat Ursynowa”, które organizują wspólnie z Urzędem Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.

Zarówno pogoda jak i Ursynowscy dawcy dopisali i pomimo drobnej awarii autobusu do poboru krwi, przez którą zmuszeni byli  zakończyć zbiórkę o godzinę wcześniej niż było to w planie wiele osób przyszło oddać krew.

Zarejestrowano dawców  szpiku (DKMS): 7 osób
Zarejestrowani dawcy krwi : 43 osoby
Oddało  krew: 35 osób
Gotowi do oddania krwi w momencie wystąpienia awarii: 15osób
Zebrana ilość krwi podczas tej akcji: 15,75 litra
Zebrana łączna ilość krwi „40 litrów na 40 lat Ursynowa”: 33,75 litra
Wykonany plan roczny zgodny z hasłem zbiórki: 84,375%

Dziękujemy i zapraszamy na kolejną akcję w dniu 29.07.2017 

Opracował :Tomasz Mazur z Klubu HDK PCK :Krewki Ursynów”

Autor wpisu