radzymim116 czerwca 2017 r. w Zespole Szkół im. ks. Eleonory Czartoryskiej w Radzyminie odbył się „Pierwszy Szkolny Konkurs Wiedzy o PCK i Działalności Szkolnego Koła PCK”, którego organizatorem była klasa IIIE oraz Szkolne Koło PCK.

Działalność w środowisku dziecięco-młodzieżowym jest jednym ze statutowych zadań Polskiego Czerwonego Krzyża,  a szkolne  koła PCK stanowią pierwszy kontakt tego środowiska z tym Stowarzyszeniem. Skupiają one dzieci i młodzież w w wieku od 10 do 19 lat.

Chcąc przybliżyć ideę Czerwonego Krzyża  szkolne koło PCK przygotowało konkurs. Chęć udziału w  tym konkursie zadeklarowało ponad 50 uczniów z klas IV – VI szkoły podstawowej. Wyłoniono zespoły konkursowe, które godnie reprezentowały swoje klasy. Do zadań członków zespołów należało przygotowanie scenek z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, rozwiązanie krzyżówki oraz zapoznanie się  z pytaniami na temat działalności szkolnego koła PCK i Polskiego Czerwonego Krzyża. Konkurs przebiegł w gorącej atmosferze rywalizacji i dobrej zabawy. Wśród reprezentacji ośmiu klas, najlepszy wynik osiągnęła klasa VId, tuż po niej klasa VIa i na trzecim miejscu  klasa Vc. Przebieg konkursu uświetniały występy muzyczno – wokalne w wykonaniu uczniów klasy IIIE i wolontariuszy SK PCK.

Rozstrzygnięto również konkurs plastyczny na temat działalności PCK, którego laureatką została Julia Wysokińska  z klasy  Va.

Na zwycięzców  konkursu czekały wspaniałe nagrody, drobne gadżety  i dyplomy ufundowane przez  pana Włodzimierza Warwasa  Prezesa Oddział Rejonowy PCK Warszawa – Południe. Fundatorem okazałych pucharów była pani Małgorzata Osiecka- Chmielewska – dyrektor Zespołu Szkół im. ks. Eleonory Czartoryskiej w Radzyminie.

Jednym z  ciekawych punktów naszej uroczystości było wystąpienie pana Jacka Kudery z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Janiny Januszewskiej w Ciemnem, który reprezentował działający od 10 lat – Radzymiński Klub Honorowych Dawców Krwi.

Pragniemy podzielić  się również informacją, że na nasz „Pierwszy Szkolny Konkurs Wiedzy o PCK i Działalności Szkolnego Koła PCK” zaproszenie przyjęli członkowie Zarządu Oddziału Rejonowego PCK Warszawa – Południe. Gościliśmy m.in. pana: Piotra Szklanego koordynator ds. pierwszej pomocy, Ireneusza Jastrzębskiego i Mirosława Kwiecińskiego przwodniczącgo komisji rewizyjej.

Do rąk pana Mirosława Kwiecińskiego – przwodniczącgo komisji rewizyjnej zostały przekazane monety zbierane w ramach akcji PCK „GORĄCZKA ZŁOTA”. W  roku  szkolnym 2016/2017 Szkolne Koło PCK przekazało 47,5 kg złotych monet. Dochód uzyskany z tej akcji, zostanie przekazany na dofinansowanie letniego wypoczynku dzieci z ubogich rodzin.

Mam nadzieję, że  młodzieńczy entuzjazm i zaangażowanie członków Szkolnego Koła PCK pozwolą na dalsze szerzenie idei humanitaryzmu, zasad bezpieczeństwa, oświaty zdrowotnej oraz bezinteresownej pracy na rzecz drugiego człowieka   i zaowocują  kolejnym udanym przedsięwzięciem naszych wolontariuszy.


Sprawozdanie z działalności Szkolnego Koła PCK

Spotkania Szkolnego Koła PCK  odbywały się raz w tygodniu w środy w godz. 1705– 1750. Wolontariusze w drugim semestrze wykazali się dużym zaangażowaniem w działalność koła, a swoją aktywną postawą przyczyniali się do jego promowania w środowisku szkolnym i poza szkolnym. Zrealizowali w tym czasie wiele programów i przeprowadzili pomyślnie kilka akcji, w tym również akcji o zasięgu ogólnopolskim.

Główne zrealizowane inicjatywy to:

 • Promowanie akcji krwiodawstwa w Radzyminie,
 • Zorganizowanie Zabaw Andrzejkowych w klasach edukacji wczesnoszkolnej,
 • Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć o tematyce zdrowotnej w ramach programu Śniadanie daje moc,
 • Zrealizowanie programu Chroń się przed kleszczami wszystkimi sposobami przy współpracy z SANEPIDEM i Nadleśnictwem Drewnica;
 • Przygotowanie kiermaszu świątecznego PCK,
 • Prowadzenie cyklicznych spotkań z książką Baśniowa Kraina dla klas edukacji wczesnoszkolnej,
 • Udział w promocji Europejskiego Dnia Zdrowego Jedzenia i Gotowania;
 • Udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Promocji Zdrowego Stylu Życia;
 • W ramach ogólnopolskiego projektu PCK TEKSTYLIA wolontariusze zorganizowali na terenie szkoły zbiórkę odzieży, pościeli, butów i pluszaków oraz wzięli udział w załadunku zebranych rzeczy. Transport trafił do magazynu PCK jeszcze przed Bożym Narodzeniem. Kilkanaście potężnych worków z darami przewiózł i dostarczył do Warszawy Pan Stępniak – tata jednej z uczennic naszej szkoły.
 • Ponadto wraz ze strażą pożarną włączyliśmy się w akcję TWÓJ MIŚ MOŻE ZOSTAĆ RATOWNIKIEM;
 • W klasach edukacji wczesnoszkolnej zrealizowano edukacyjne programy antynikotynowe „Nie pal przy mnie proszę” „Czyste Powietrze Wokół Nas”
 • Wolontariusze przeprowadzili, pogadanki na temat pierwszej pomocy połączone z mini pokazami pierwszej pomocy,
 • Ostatnia akcja – w którą zaangażowana była cała szkoła – to GORĄCZKA ZŁOTA – DETEKTYW GROSIK W tym roku udało się uzbierać 47,5 kg złota ( czyli „złotych” monet o nominale 1, 2 i 5 groszy).

– Zajęliśmy I miejsce w kategorii szkół podstawowych w Oddziale Rejonowym PCK Warszawa Południe w tej akcji. Podsumowanie centralne tej akcji odbędzie się we wrześniu 2017 roku.

Uzyskana kwota zostanie przeznaczona na dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci z ubogich rodzin.

 • Zorganizowanie „I Szkolnego Konkursu Wiedzy o PCK i Działalności Szkolnego Koła PCK”

Mam nadzieję, że kolejne lata będą obfitowały w bogactwo wydarzeń, akcji, programów i przedsięwzięć które będą udziałem szkolnego koła PCK i wpłyną na poprawę jakości życia i zdrowia w naszym lokalnym środowisku.

Opiekun Szkolnego Koła PCK
Agnieszka Kowalik

Autor wpisu