mytaxi

W dniu 30 marca 2017 roku w siedzibie korporacji taksówkowej mytaxi ul. Karwińska 11 w Warszawie odbyło się zebranie założycielskie Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK. 12 – osobowa grupa pracowników podjęła decyzję o powstaniu klubu HDK w strukturach Oddziału Rejonowego PCK Warszawa Południe.

Powołano 3-osobowy zarząd klubu w składzie :

  • Prezes Klubu  –  Andrzej Furtak
  • Sekretarz klubu – Krzysztof Molski
  • Skarbnik klubu – Robert Błaszczyk

mytaxi

W zebraniu uczestniczył Prezes OR PCK Warszawa Południe – Włodzimierz Warwas który przekazał wybranemu zarządowi  zestaw dokumentów ułatwiający poznanie struktur , zadań i uprawnień HDK. Odpowiadał na pytania zebranych. Podkreślił iż jest to pierwszy Klub HDK PCK powołany przy korporacji taksówkowej. Sporządzono protokół zebrania i  ustalono termin następnego spotkania wybranego zarządu w siedzibie OR PCK Warszawa Południe

Autor wpisu