KODAK Digital Still CameraOdznaczenie państwowe oraz sukcesy młodzieży w honorowym krwiodawstwie i promowaniu idei czerwonokrzyskiej.

W Urzędzie Dzielnicy Bielany w Warszawie, 14 marca 2017 Honorowi Dawcy Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża oraz działacze i sympatycy Polskiego Czerwonego Krzyża otrzymali odznaki i odznaczenia. Odznaczenie państwowe na podstawie art.138 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia

2 kwietnia 1997 roku oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach, na wniosek Ministra Zdrowia Postanowieniem  Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia  4  listopada 2016 roku za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa, za propagowanie idei czerwonokrzyskiej – Złoty Krzyż Zasługi min. otrzymał Honorowy Dawca Krwi z powiatu garwolińskiego pan Jana Władysława Lenkiewicza. Odznaczenie wręczył Wiceminister  Zdrowia Pan  Zbigniew Król  w asyście Prezesa Mazowieckiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża Pana prof. Jerzego Kotowicza.

W uroczystym spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy oddawali krew w XIII edycji turnieju MŁODA KREW RATUJE ŻYCIE 2016.

I miejsce na Mazowszu, w kategorii – najlepsza promocja krwiodawstwa, zajął Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Sobolewie

I miejsce na Mazowszu, w kategorii – najwyższy wskaźnik aktywności szkoły, który wyniósł 0,609 litra krwi pełnej w przeliczeniuna jednego pełnoletniego ucznia szkoły zajął Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  CKP im. Tadeusza Kościuszki w Garwolinie.

I miejsce na Mazowszu za największą ilość oddanej  w ramach turnieju krwi, której pozyskano 148,050 litrów  otrzymał również Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych  Nr 2  CKP im. Tadeusza Kościuszki w arwolinie. Puchary i podziękowania wręczył Prezesa Mazowieckiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża prof. Jerzy Kotowicza i Przewodniczący Mazowieckiej Okręgowej Rady Honorowego Krwiodawstwa  Włodzimierz Warwas.

Wszystkim Honorowym Dawcom Krwi, promotorom honorowego krwiodawstwa i idei czerwonokrzyskiej Zarząd Polskiego Czerwonego Krzyża Oddziału Rejonowego w Garwolinie serdecznie gratuluje.

Renata Liszewska

Prezes OR PCK w Garwolinie

Autor wpisu