2Człowiek jest Wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest" – nie przez to, co ma, lecz przez to, czym się dzieli z innymi.”

 

 

Kluby Honorowych Dawców Krwi PCK : 

  • przy Komendzie Rejonowej Policji Warszawa VI
  • przy Urzędzie Dzielnicy Wilanów oraz Koło PCK przy Związku Strzeleckim "Strzelec" po raz kolejny zorganizowały zbiórkę darów dla potrzebujących.

Dzięki ofiarności wszystkich udało się zgromadzić  kilkadziesiąt kilogramów żywności, które zostały przekazane do Oddziału Rejonowego PCK Warszawa Południe.

Następnie dary przekazane zostaną w postaci  paczek świątecznych  lub bezpośredniego rozdzielnictwa w magazynie PCK  przy ul. Belgijskiej 5 lok.33  dla  najbardziej  potrzebującym rodzin i osób  przy okazji zbliżających się Świąt .

Organizatorzy akcji dziękują wszystkim darczyńcom i osobom, które pomagały w organizacji.

Zapraszamy do równie aktywnego udziału przy następnych planowanych akcjach charytatywnych.

Opracował :Włodzimierz Warwas Prezes OR PCK Warszawa Południe

Autor wpisu