blonie1W dniu 3.12.2016r. w stuletniej  strażnicy OSP Błonie odbyła się  coroczna Akademia  Klubu  HDK Strażak z Błonia w ramach obchodów Dni Krwiodawstwa PCK

Członkowie i sympatycy  Klubu w bieżącym roku oddali ponad 1200 litrów krwi pełnej, zorganizowali akcję Dar Serca w czerwcu na ternach przed starostwem powiatowym uzyskując 152 litry krwi dla warszawskich szpitali przed okresem wakacyjnym.

W spotkaniu uczestniczyli  :

 • Z-ca Komendanta  Głównego Państwowej Straży Pożarnej  st. brygadier  Marek JASIŃSKI
 • Prezes Zarządu  MOO PCK profesor Jerzy KOTOWICZ
 • Z-ca Komendanta Mazowieckiego PSP st. brygadier Mirosław  JASZTAL
 • v-ce Prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych  Andrzej WASILEWSKI
 • v-ce starosta powiatu warszawskiego-zachodniego  Paweł BIAŁECKI
 • Komendanta Powiatowy PSP st. brygadier Zbigniew RAFALSKI 
 • Burmistrz Błonia Zenon Reszka
 • oraz wielu innych przedstawicieli  zaprzyjaźnionych klubów HDK , jednostek państwowej i ochotniczych straży pożarnych, samorządowców,
 • liczna grupa krwiodawców  i ich rodzin.

W trakcie uroczystości wręczono :

 • 5   Odznak „Honorowy Dawca Krwi -Zasłużony dla Zdrowia Narodu „
 • 8   Odznak Honorowych PCK  II i IV stopnia
 • 2   Kryształowe Serca
 • 6   odznak ZHDK II i III stopnia
 • 1    odznakę  Klubu HDK PCK im. Janusza Korczaka
 • 2   Medale „Serce Górnika” przyznane  prze Zarząd Klubu HDK i dyrektora Kopalni Rudna

Poza tym ze względu na charakter Klubu i jego działalność w ramach  ZOSP i współpracę z licznymi organizacjami i stowarzyszeniami  wręczono odznaczenia korporacyjne oraz odznaczenia przyznane przez prezydia tych organizacji

 • Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza
 • srebrne i brązowe medale  Za zasługi dla pożarnictwa  ( po 5 )
 • Medal  im. dr Jordana  raz Odznaki Przyjaciel Dziecka -przyznane przez  Zarząd Wojewódzki TPD .
 • Odznaki Honorowe św. Floriana Mazovia I i II klasy  przyznane przez Kapitułę Stowarzyszenia św. Florian Mazovia

Prezes Klubu Piotr Jakub Pniewski poinformował, że za swoją działalność   Klub w najbliższym czasie zostanie uhonorowany medalem  Pro Patria przyznanym przez Prezesa Urzędu ds. kombatantów i osób represjonowanych.

Następnie  po krótkiej modlitwie pod przewodnictwem Kapelana Strażaków powiatu warszawskiego –zachodniego i Kapelana Klubu ks. prałata Tadeusza Jaworskiego  wszyscy podzielili się opłatkiem i złożyli sobie życzenia Bożonarodzeniowe i  noworoczne .

Opracował Piotr J. Pniewski

Autor wpisu