policja114 listopada 2016 roku w Komendzie Głównej Straży Granicznej  odbyła się uroczystość z okazji Narodowego Święta Niepodległości, podczas której wręczono również wyróżnienia krwiodawcom

W uroczystości uczestniczyli: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Błaszczak, Sekretarze  Stanu w MSWiA Jakub Skiba, Podsekretarz Stanu w MSWiA Sebastian Chwałek , Szef Służby Cywilnej KPRM Dobrosław Dowiat-Urbański, komendanci służb mundurowych nadzorowanych przez MSWiA, Żandarmerii Wojskowej i Garnizonu Warszawskiego Wojska Polskiego, przedstawiciele kombatantów, związków zawodowych oraz duchowieństwa a także Włodzimierz Warwas – Prezes Oddziału  Rejonowego PCK Warszawa Południe oraz jednocześnie Przewodniczący Mazowieckiej Okręgowej Rady Honorowego Krwiodawstwa.

Podczas uroczystości, Pan Włodzimierz Warwas wręczył odznaki ZHDK i dyplomy dla honorowych krwiodawców. 
Odznaki  Zasłużony Honorowy Dawca Krwi otrzymały następujące osoby:

  • Łukasz Czarnecki (odznaka ZHDK II stopnia),
  • Barbara Kaniewska (odznaka ZHDK II stopnia),
  • Katarzyna Tymbel (odznaka ZHDK II stopnia),
  • Wojciech Wysocki (odznaka ZHDK II stopnia).

 Za aktywne uczestnictwo w akcjach poboru krwi w 2016 r. dyplomy okolicznościowe otrzymali :

  • Piotr Kiecana,
  • Marek Oleszczuk,
  • Piotr Pietrzak,
  • Stefan Tomaszewski,
  • Krzysztof Waściński.

Gratulujemy wyróżnionym.

Autor wpisu