Zbiorka Krwi Zamoyski 201652016.10.26 Światowy Dzień Donacji i Transplantacji

Już od 9 lat, 26 października obchodzony jest Światowy Dzień Donacji i Transplantacji. W tym szczególnym dniu fundacje, stowarzyszenia pacjentów oraz inne organizacje działające na rzecz rozwoju polskiej transplantologii inicjują wiele akcji społeczno-edukacyjnych,

mających na celu zwiększenie świadomości społecznej odnośnie dawstwa narządów i tkanek, w tym zwłaszcza szpiku kostnego, a także procedur związanych z przeszczepami, przekazywaniem organów po śmierci.W tym dniu przeprowadziliśmy dwie akcje społeczno-edukacyjne, które właśnie miały na celu pokazanie tego problemu i zwiększenie naszej świadomości. Akcja została przeprowadzona przez grup wspaniałych wolontariuszu pod opieką pani Edyty … i Moniki Wójcik oraz Piotra Szklanego opiekuna szkolnego PCK. Szkoła została również zgłoszona do akcji „MŁODA KREW RATUJE ŻYCIE”. Jest to akcja Polskiego Czerwonego Krzyża. W szkole powstaje koło PCK, serdecznie zapraszamy w jego szereg i 

na kolejne akcje. Nasi dawcy ratowali tego dnia życie i zdrowie ucznia gimnazjum Błażeja Cymermana, który miał nieszczęśliwy wypadek w drodze na trening. 

Wiele osób bardzo ofiarnie chciało oddać dla niego krew, co jest chwalebne, jednak nie pozwolił stan to obecny stan zdrowia. Jest to równocześnie sygnał do tego by o nie zadbać, a konkretnie zadbać o to by nasza diety bogata była w żelazo, magnez oraz ruch. Z tym będzie związana nasza kolejna akcja promocji zdrowia. Następna akcja krwiodawstwa w naszej szkole planowana jest końcem lutego i jestem przekonany, że te osoby będą już w stanie ją oddać. Szczególne podziękowania dla wolontariuszy (Piotr Szklany)

Autor wpisu