konf1Konferencja Sprawozdawczo –Wyborcza Mazowieckiej Okręgowej Rady Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża. W dniu  10 września 2016 roku w Sali Konferencyjnej ZG PCK przy ul. Mokotowskiej 14 w Warszawie w godz.10,00 – 14,00  odbyła się Konferencja Sprawozdawczo – Wyborcza  MORHK w której uczestniczyli :

 • Prezes Mazowieckiego Oddziału Okręgowego PCK prof. Jerzy Kotowicz
 • Dyrektor Biura MOO PCK Pani Elżbieta Bielecka
 • Członek  MORHK – przedstawiciel Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie Pani Marzena Przybysz
 • Kierownik Wydziału Organizacyjnego MOO PCK Pani Honorata Krzywoń
 • Specjalista ds. krwiodawstwa MOO PCK Pani Aneta Godlewska
 • Członkowie powołanej uchwałą zarządu MOO PCK Mazowieckiej Okręgowej Rady Honorowego Krwiodawstwa z Oddziałów Rejonowych woj. mazowieckiego oraz osoby dokooptowane tą samą uchwałą do jej składu / 29 delegatów /

Konferencja prowadzona była zgodnie z Uchwałą nr 268/2014 Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża z dnia 8 grudnia 2014 roku –w sprawie zmian w zasadach funkcjonowania ruchu honorowego krwiodawstwa w Polskim Czerwonym Krzyżui w Regulaminie Rad Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża oraz Uchwałami nr 203 i 204 /2014 z 8 kwietnia 2014 roku.

Obecnych było 21 delegatów co stanowi 72,4 % całości. Podczas konferencji która była zakończeniem kadencji / 23 sierpień 2014 – 10 wrzesień 2016 r /poprzedniego 7-osobowego Prezydium MOO HK PCK, sprawozdanie w imieniu ustępującego Prezydium Radywygłosiłjej PrzewodniczącyPan Włodzimierz Warwas. W swoim wystąpieniu omówiłefekty pracy ustępującej rady oraz problemy które nadal istnieją w ruchu honorowego krwiodawstwa na Mazowszu.

Okolicznościowe wystąpienia wygłosili również :

 • Prezes MOO PCK Pan prof. Jerzy Kotowicz
 • Pani Marzena Przybysz członek MORHK i jednocześnie przedstawicielRegionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie

Omówili oni aktualną sytuację w służbie krwi ,planowane zamierzenia i cele podejmowanych działań przez różne szczeble resortu zdrowia i innych podmiotów zajmujących się problematyką honorowego krwiodawstwaoraz odpowiadali na wiele pytań zgromadzonych delegatów. W  dyskusji wzięło również udział 15 delegatów.  Na zakończenie przyjęto uchwałę programowąokreślającą kierunki pracy nowej rady nanastępną kadencję i katalog wniosków do przekazania wyższym instancjom.

W przeprowadzonych wyborach wybrano :

 • Przewodniczący Rady – Włodzimierz Warwas /OR PCK W-wa Południe /
 • Wiceprzewodniczący Rady – Tadeusz Kowalewski / OR Legionowo /
 • Wiceprzewodniczący Rady – Mirosław Szymański / OR Radom /
 • Członek prezydium rady – Mariusz Malewicz / Sąd Org.ZGPCK /
 • Członek prezydium rady –Marian Wasierzyński /OR Nowy Dwór Maz./

Przedstawicielem Mazowieckiej Okręgowej Rady Honorowego Krwiodawstwa w Radzie Krajowej został – Pan Mirosław SzymańskI. Niestety w konferencji pomimo zaproszenia nie uczestniczyli przedstawiciele Centrum Krwiodawstwa MSW i Centrum Krwiodawstwa MON z którymi na co dzień również współpracujemy. Szkoda.

Opracował : Włodzimierz Warwas

 

Autor wpisu