rajd1W czerwcu 2016 roku Oddział  Rejonowy  PCK  Warszawa Południe zorganizował dla Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi PCK zrzeszonych    w  Klubach  HDK  PCK tego zarządu Rajd „Jura Krakowsko – Częstochowska”.

W rajdzie uczestniczyli Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi zgłoszeni z 4 Klubów HDK PCK / przy: PGNiG Termika S.A – Oddziale Rejonowym PCK Warszawa Południe – Straży Miejskiej i Policji /.

Podczas rajdu uczestnicy  z przewodnikiem zwiedzili :

 • Ojcowski Park Narodowy
 • Jaskinię Łokietka
 • Jaskinię Ciemną
 • Pustynię Błędowską
 • Zamki :

  • w Ojcowie
  • Na Pieskowej Skale / z ostańcem Maczugą Herkulesa /
  • Ogrodzieniec / z Domem Legend i Strachów/
  • Bobolice
  • Mirów
  • Smoleń

Pogoda, humory dopisały .Do zobaczenia za rok na podobnym rajdzie.

  

Opracował : Włodzimierz Warwas Prezes OR PCK Warszawa Południe

Autor wpisu