bialokrewka1Pomysł powołania do życia klubu Honorowych Dawców Krwi PCK zrzeszającego mieszkańców Białołęki pojawił się kilka miesięcy temu. Po nawiązaniu kontaktu z Oddziałem  Rejonowym PCK Warszawa Południe wspólnie z Prezesem Panem Włodzimierzem Warwas przeprowadziliśmy określone statutem PCK działania  celem oficjalnego powstania klubu honorowych krwiodawców PCK.

W maju 2017 roku odbyło się zebranie założycielskie Klubu z udziałem 13 osób. Podjęto uchwałę o powołaniu Klubu Honorowych Dawców Krwi celem :

 • promowania idei honorowego krwiodawstwa na terenie Białołęki
 • pozyskiwania nowych honorowych krwiodawców
 • zwiększania ilości pozyskiwanej krwi od krwiodawców zrzeszonych w klubie
 • pomocy mieszkańcom  w przypadkach choroby lub bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia
 • organizowanie imprez  integrujących członków klubu i ich sympatykówbialokrewka2
 •  

Wybrano zarząd klubu HDK PCK w składzie :

 •   Prezes Klubu  –  Marcin Kalinowski  tel.604 594 736
 •   Sekretarz Klubu – Grzegorz Ogarowski  tel.605 689 191
 •   Skarbnik Klubu –  Magdalena Rejchert   tel.570 776 100
 •   Członek zarządu – Łukasz Klaś  tel.692 476 030
 •   Członek zarządu – Jakub Szymański  Tel.506 856 191

bialokrewka1

Zapraszamy krwiodawców do Klubu HDK PCK.

Opracował : Przewodniczący Mazowieckiej Okręgowej Rady Honorowego Krwiodawstwa

                     – Włodzimierz Warwas

 

 

Autor wpisu