radom] (3)Otwarta akcja oddawania krwi na Apel, RATUNEK – Potrzebna KREW grupy ARh + /plus/ 

Zarząd Klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża „NADZIEJA” przy Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomiu w dniu 07 września 2016 roku zorganizował otwartą akcję oddawania krwi dla dziewięcioletniego Mateusza IWAŃCZYKA, który obecnie przebywa na leczeniu specjalistycznym w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym w Warszawie

Żwirki i Wigury 63a na Oddziale Hematologii i Pediatrii. W godzinach 08.30 – 12.30 w podstawionym ambulansie RCK i K Radom krew oddało 14 dawców z 17 zarejestrowanych osób. Pośród oddających krew byli to pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy, osoby bezrobotne, oraz członkowie Klubu. Pozyskano 6.300 ml pełnej krwi. W tym dniu akces wstąpienia w szeregi Klubu wyraziło trzech dawców, którzy oddali krew pierwszy raz i zostali statutowymi członkami Klubu.

Była to kolejna imienna akcja w dziewięcioletniej działalności Klubu zorganizowana na hasło „RATUNEK – Potrzebna KREW”.  

Dzięki współpracy z dziennikarzami z TVP, lokalnej telewizji DAMI, Radomskiego Radia Rekord, gazecie ECHO DNIA, którzy to dziennikarze odwiedzili nas w momencie oddawania krwi, i po udzieleniu wywiadów przez prezesa Klubu Mirosława Szymańskiego – Apel  ten odbił się szerokim echem wśród społecz

eństwa Miasta Radomia oraz Powiatu Radomskiego, dzięki temu krew dla Mateusza już oddało ponad 60 dawców i pozyskano ponad 26 litrów krwi – tego bezcennego leku, którym jest leczony i przygotowywany do przeszczepu szpiku kostnego.

Zarząd Klubu dziękuje Panu Józefowi Bakule dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu za pomoc w realizacji otwartej akcji oddawania krwi, natomiast szczególne słowa podziękowania kierujemy  dla Pani Prezes Stacji Paliw „SATAL” w Radomiu za udostępnienie placu na którym stanął ambulans – mobilny punkt poboru krwi, w którym krwiodawcy mogli oddać krew – leku który ratuje ludzkie życie.  W tym dniu oddając krew, przynajmniej w tej małej części również, mogliśmy zabezpieczyć zapasy Banku Krwi.

Członkowie Klubu również oddają krew indywidualnie w siedzibie RCK i K.

W imieniu Zarządu Klubu i rodziców Mateusza Mirosław Szymański – prezes Klubu podziękował wszystkim krwio DAWCOM  ŻYCIA oraz ekipie

RCKiK w Radomiu za szybką i miłą obsługę osób oddających krew.

Tekst i zdjęcia – Szymański MirosławPrezes Klubu,

Autor wpisu