kirZ głębokim żalem żegnamy wybitnego długoletniego działacza
Polskiego Czerwonego Krzyża
byłego Prezesa Mazowieckiego Zarządu Okręgowego PCK

Pana Leszka Mizielińskiego

Prezes, Zarząd, pracownicy i wolontariusze Mazowieckiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża

Autor wpisu