pultusk4PLAN DZIAŁAŃ TOWARZYSZACYCH  W ramach funkcjonowania Magazynu Mazowieckiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w PUŁTUSKU (Oddział Rejonowy PCK w Pułtusku, ul. 3 Maja 3). "PO PŻ'' PODPROGRAM 2016

Realizacja działań zgodnie z umową POPŻ/O/4/2016 z dnia 10.08.2016 zawartą pomiędzy Agencją Rynku Rolnego a  Polskim Czerwonym Krzyżem.

PO PŻ 2014 -2020 jest finansowany ze środków Unii Europejskiej FEAD) i ze środków krajowych (budżet państwa) w odziale 85% i 15%. Alokacja Funduszu dla Polski na okres realizacji w latach 2014-2020 wynosi około 473 mln EUR (w cenach bieżących). Wkład środków krajowych w ynosić będzie około 83 mln EUR. W ramach Podprogramu 2016 do magazynów organizacjami pozarządowymi o zasięgu ogólnopolskim lub ponadregionalny, w tym Polskiego Czerwonego Krzyża, trafi ponad 61 tys. ton artykułów spożywczych o łącznej wartości ponad 238 mln zł.

DZIAŁANIA W RAMACH ŚRODKÓW TOWARZYSZĄCYCH MAJĄCE NA CELU WZMOCNIENIE SAMODZIELNOŚCI I KOMPETENCJI
W ZAKRESIE PROWADZENIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO

REALIZOWANY TEMAT:

 1. „Warsztaty kulinarne” dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów Kulinarnych , dietetyków pokazujące różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych – zajęcia praktyczne
 2. „Warsztaty dietetyczne” i dotyczące zdrowego odżywiania – zajęcia teoretyczne

Planowane tematy WARSZTATÓW :

 1. Pierogi – tradycyjna polska potrawa w nowej odsłonie – zajęcia teoretyczne Prezentacja multimedialna                            
 2.  Festiwal pierogów – zajęcia praktyczne
 3.  Potrawy włoskie z wykorzystaniem polskich produktów- zajęcia teoretyczne
 4.  Pizza- tradycyjna włoska potrawa na 6 sposobów- festiwal pizzy – zajęcia praktyczne
 5.  Skład chemiczny, rodzaje i zastosowanie makaronów w gastronomii- Zajęcia teoretyczne
 6.  Sporządzanie potraw z wykorzystaniem makaronów – zajęcia praktyczne
 7.  Sporządzanie wypieków świątecznych – ciasta i ciasteczka-zajęcia praktyczne
 8.  Wypieki świąteczne – zajęcia teoretyczne
 9.  Szybkie i smaczne sałatki na każdą okazję – zajęcia teoretyczne
 10.  Sporządzanie sałatek – zajęcia praktyczne
 11.  Skład chemiczny mleka i jego wpływ na organizm ludzki-zajęcia teoretyczne
 12. Wykorzystanie mleka w technologii gastronomicznej, sporządzanie potraw z wykorzystaniem mleka – zajęcia praktyczne
 13. Zastosowanie powideł w technologii gastronomicznej – zajęcia teoretyczne
 14. Sporządzanie potraw z wykorzystaniem przetworów owocowych – zajęcia Praktyczne.
 15. Skład chemiczny, rodzaje i zastosowanie ryżu w technologii gastronomicznej
 16. Sporządzanie potraw z ryżu – zajęcia praktyczne

Planowana liczba działań- 16 spotkań  – w terminie od miesiąca września 2016 do kwietnia 2017r. Dwa razy w miesiącu. Terminy spotkań ustalane na bieżąco.

Działania towarzyszące przeprowadzone przez Magazyn Mazowieckiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Pułtusku do dnia 02.12.2016r zgodnie z powyższym planowaniem:

 • zajęcia teoretyczne i praktyczne dnia 19.09.2016r.
 • zajęcia teoretyczne i praktyczne dnia 18.10.2016r
 • zajęcia teoretyczne  dnia 07.11.2016
 • zajęcia praktyczne   dnia 14.11.2016

 

Sporządziła:

Wiesława Przygodzka

Honorata Krzywoń

Autor wpisu