2023.11.25 dni hdk

Uroczyste spotkanie krwiodawców, działaczy

i sponsorów PCK  zorganizowane przez Oddział Rejonowy PCK Warszawa Południe z okazji  DNI KRWIODAWSTWA 2023 oraz 65-lecia Ruchu Honorowego Krwiodawstwa w PCK

W dniu  25 listopada  2023 roku  w Sali Konferencyjnej PGNiG Termika S.A odbyła się uroczystość wyróżnienia działaczy i krwiodawców  PCK działających w strukturach  Oddziału Rejonowego Warszawa Południe

Przebieg uroczystości :                           

 

 • Uczestnicy po powstaniu wysłuchali Hymnu PCK którym jest  Pieśń o Czerwonym Krzyżu.
  Autorami są Irena Prusicka(słowa) Aleksander Rosłan (muzyka).
  Oficjalnie Hymn został przyjęty przez IX Krajowy Zjazd Polskiego Czerwonego Krzyża 18 listopada 1989 r.
 • Symboliczną chwilą ciszy pożegnano krwiodawców którzy zmarli w ostatnim okresie czasu
 • Powitanie gości przez Prezesa Oddziału Rejonowego PCK Warszawa Południe Pana Włodzimierza Warwasa w osobach :
  • Pana Rafała Miastowskiego Burmistrza Dzielnicy Mokotów / który od wielu lat jest członkiem Klubu HDK PCK w naszym Oddziale Rejonowym i oddał ponad 57 litrów krwi/
  • Pana Mariusza Malewicza członka Zarządu Głównego PCK i jednocześnie Przewodniczącego Krajowej Rady Honorowego Krwiodawstwa
  • Pana Piotra Szklanego członka zarządu Mazowieckiego Oddziału Okręgowego PCK w Warszawie
  • Pana Mirosława Szymańskiego V-ce Prezesa Oddziału Rejonowego PCK w Radomiu i jednocześnie Przewodniczącego Mazowieckiej Okręgowej Rady HDK
  • kadry oficerskiej  ,chorążych i podoficerów wojska polskiego z klubów HDK przy I Bazie Lotnictwa Transportowego ,Komendy Głównej Straży Granicznej,  Klubu HDK PCK S.R.O.  Warszawa oraz związku strzeleckiego „Strzelec”
  • krwiodawców i ich najbliższych z następujących Klubów HDK PCK :
   • przy 1 Bazie Lotnictwa Transportowego
   • przy Miejskich Zakładów Autobusowych i Tramwajach Warszawskich
   • przy Straży Miejskiej m. st .Warszawy
   • przy Wojskach Obrony Terytorialnej S.R.O Warszawa
   • przy Centrali PKP Polskich Linii Kolejowych
   • Klubu Krewki Ursynów
   • przy PKP Energetyka
   • przy Służbie Ochrony Państwa
   • przy Urzędzie Dzielnicy w Ursusie
   • Klubu „Krewcy Legioniści”
   • przy Oddziale Rejonowym PCK Warszawa Południe
   • przy PGNiG Termika S.
   • przy ZTM w Warszawie

II . Okolicznościowy referat  podsumowujący  działania krwiodawców w 2023 roku  wygłosił  Prezes Oddziału Rejonowego Pan Włodzimierz Warwas.

III.   Podczas uroczystości  wręczono odznaczenia , odznaki i wyróżnienia niżej wymienionym osobom  :

 ODZNAKĘ  „HONOROWY DAWCA KRWI – ZASŁUŻONY DLA      ZDROWIA NARODU „       otrzymali  :

 1. Pan  Marcin EGERT
 2. Pan  Sylwester ZIMNY
 3. Pan  Arkadiusz MACIEJAK

– ODZNAKĘ HONOROWĄ MINISTRA ZDROWIA „Za Zasługi Dla Ochrony Zdrowia „    otrzymały :

 1. Pan Marek Ogieniewski
 2. Pan Wiesław Augustyniak
 3. Pan Piotr Kiełbasiński
 4. Pan Tomasz Kowalski
 5. Pan Mirosław Kwieciński
 6. Pan Łukasz Swiontkowski
 7. Pan Włodzimierz Warwas


–    ODZNAKI HONOROWE POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA

 otrzymali :

Zbiorową Odznakę Honorową PCK  IV stopnia :

 •  Klub HDK PCK „Lotnik” działający przy I Bazie Lotnictwa Transportowego    

 Odznakę Honorowa PCK   III   stopnia :

 • Pan Władysław Tarczyński
 • Pan Mieczysław Łyczko

Odznakę Honorowa PCK   IV  stopnia :

 1. Pani Katarzyna Dębska
 2. Pan Mariusz Romanowski
 3. Pan Adrian Szydlik
 4. Pan Janusz Brzuszkiewcz
 5. Pan  Daniel Struk
 6. Pan  Krzysztof Waściński                                                  
 7. Pan  Paweł Kłąb
 8. Pan   Piotr Zawadka
 9. Pan Krzysztof Kur
 10. Pan Jarosław Chojnacki

 

KRYSZTAŁOWE SERCE najwyższe  wyróżnienie w ruchu honorowego krwiodawstwa w Polsce  otrzymał i :

 • Pan  Artur Andrzej KOWALSKI

 

ODZNAKI  Zasłużony Honorowy Dawca Krwi PCK   otrzymali :

 Odznakę ”Zasłużony Honorowy dawca Krwi PCK”II st.

 1. Izabella SZYMANEK
 2. Szymon CYWKA + III st.
 3. Szymon ZAWIŁŁO

 

Odznakę „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi PCK” III st.

 1. Władysław WAŚNIEWSKI
 2. Jakub Andrzej BARSZCZEWSKI
 3. Kamil KALIŃSKI
 4. Robert FRYNAS

 

– MEDALAMI  65–LECIA HONOROWEGO KRWIODAWSTWA W PCK  wyróżniono :

Prezes OR PCK Warszawa Południe Pan Włodzimierz Warwas wręczył

Pierwszy Medal 65-lecia Honorowego Krwiodawstwa PCK – Naszemu krwiodawcy działającemu u Nas w jednostce podstawowej PCK od 17 lat.

Jest nim Pan MARIUSZ MALEWICZ obecnie członek ZG PCK i Przewodniczący Krajowej Rady Honorowego Krwiodawstwa ,współtwórca tego wyróżnienia.

Kolejne Medale 65-lecia Honorowego Krwiodawstwa w PCK otrzymali :

 • Pan Rafał MIASTOWSKI Burmistrz Dzielnicy Mokotów i Nasz Klubowy krwiodawca/oddal 57 litrów krwi/
 • Pan Robert KEMPA Burmistrz Dzielnicy Ursynów w jego imieniu wyróżnienie odebrała Pani Iwona Janowska /

III. Okolicznościowe Dyplomy i Medale 65-lecia Honorowego Krwiodawstwa w PCK otrzymały najaktywniejsze Klubu HDK PCK działające w OR PCK Warszawa Południe:

 • Klub HDK PCK „LOTNIK” przy I Bazie Lotnictwa Transportowego
 • Klub przy Centrali PKP PLK im. Zofii Szlenkierówny
 • Klub HDK PCK im. Jerzego Andruchowa przy Straży Miejskiej m .st. Warszawy
 • Klub S.R.O Warszawa przy Wojskach Obrony Terytorialnej
 • Klub przy KGSG w Warszawie
 • Klub HDK PCK im. Janusza Korczaka przy PGNiG Termika S.A.
 • Klub HDK PCK „Krewki Ursynów”

IV. Medalem 65 – lecia Honorowego Krwiodawstwa w PCK wyróżniono Prezesów Klubów HDK PCK w osobach :

 • Dariusza  NOSOWICZAKlub HDK PCK przy I Bazie Lotnictwa Transportowego
 • Marka OGIENIEWSKIEGOKlub HDK PCK przy  PGNiG Termika ZS.A.
 • Tomasza MAZURAKlub HDK PCK „Krewki Ursynów”
 • Wojciecha WYSOCKIEGOKlub HDKPCK przy KGSG
 • Roberta  RAJEWSKIEGOKlub HDK PCK przy S.R.O Warszawa
 • Jana  BACZEWSKIEGOKlub HDK PCK przy Dyrekcji PKP PLK
 • Tomasza  KOWALSKIEGOKlub HDK PCK przy Straży Miejskiej m .st .Warszawy
 • Piotra SZKLANEGOKlub HDK PCK przy Urzedzie Dzielnicy URSUS
 • Andrzeja POPKA – Klub HDK PCK „Ania”Mińsk Mazowiecki
 • Przemysława PACHUCKIEGO – Klub HDK PCK przy ZTM Warszawa
 • Dariusza CHOJNACKIEGO – Klub HDK PCK „Krewcy Legioniści

 

Na wniosek członków zarządu OR PCK Warszawa Południe oraz Prezesów Klubów HDK PCK wyróżniono grupę kolejnych 38 krwiodawców Medalami 65-lecia Honorowego Krwiodawstwa PCK

– KRZYŻ  KORONNY  – za ponad 40-letnią działalność w Ruchu Honorowego Krwiodawstwa PCK na Mazowszu otrzymali :

 • Pan  Wiesław AUGUSTYNIAK
 • Pan Robert GONTA

 

– HONOROWY  KRZYŻ  ZA  ZASŁUGI   otrzymali :

 1. Pani ANNA GŁADYSZ
 2. Pan Daniel STRUK
 3. Pan Piotr SZKLANY
 4. Pan Andrzej CIEŚLAK
 5. Pan Andrzej KARDIALIK
 6. Pan Tomasz RZESZOTEK
 7. Pan Mirosław ARTECKI
 8. Pan Konrad TULIŃSKI

– MEDALEM PRZYJAŻNI wyróżniono :

 Panią Iwonę REWKOWSKĄ

 1. Panią Izę SZYMANEK
 2. Pana Mirosława SZYMAŃSKIEGO
 3. Pana Filipa SOLKĘ
 4. Pana Roberta BARSKIEGO

 

– Dyplomy  za promowanie akcji „Detektyw Grosik 2023” w Klubie HDK PCK PGE Energetyka Kolejowa i zbiórkę żółtych monet

otrzymali

1.Pani Anna Gładysz

2.Pan Andrzej Cieślak

3.Pan Krzysztof Polakowski

4.Pan Robert Bolimowski

5.Pan Dariusz Bekas

 

– OKOLICZNOŚCIOWY  PUCHAR  I  DYPLOM  MAZOWIECKIEJ  OKRĘGOWEJ  RADY HONOROWEGO  KRWIODAWSTWA  z okazji 65-lecia HONOROWEGO KRWIODAWSTWA PCK

 Wręczono :  Prezesowi OR PCK Warszawa Południe Panu Włodzimierzowi Warwas

Wyróżnienia wręczali :

 • Pan Mariusz Malewicz członek zarządu głównego PCK i jednocześnie Przewodniczący Krajowej Rady Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża
 • Pan Mirosław Szymański V-ce Prezes OR PCK  w Radomiu i jednocześnie Przewodniczący Mazowieckiej Okręgowej Rady Honorowego Krwiodawstwa
 • Pan Włodzimiez Warwas Prezes OR PCK Warszawa Południe
 • Pan Piotr Szklany członek zarządu MOO PCK i OR PCK Warszawa Południe
 • Pan Marek Ogieniewski członek zarządu OR PCK Warszawa Południe
 • W imprezie wzięło udział 120 osób.
 • Podczas imprezy wszyscy wyróżnieni otrzymali  : torby  organizacyjne MOO  PCK , notatnik + długopis, kalendarze PCK  na 2024 oraz serduszko czerwone  PCK .
 • Wszyscy do dyspozycji mieli  bufet z napojami / kawą mieloną i rozpuszczalną, herbatą ,sokami owocowymi i wodę mineralną    oraz słodyczami / cukierki , batony , czekolada ,ciastka , wafle czekoladowe itp./
 • W tym samym dniu swoją imprezę z okazji DNI KRWIODAWSTWA 2023 organizował Klub Honorowych Dawców Krwi przy MZAiTW w Warszawie , gdzie wręczono 20 wyróżnień .krwiodawcom i sponsorom.
« z 3 »

Opracował : Prezes OR PCK Warszawa Południe – Włodzimierz Warwas

Autor wpisu