2023.06.17 Sulejówek

W dniu 17.06.2023 roku w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Ignacego Jana Paderewskiego w Sulejówku odbyły się obchody 25-lecia działalności Polowego Klubu HDK PCK „Orle Gniazdo” Sulejówek.

Od godziny 09.00 do godziny 14.00 trwała akcja poboru krwi w ambulansie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie. Do oddania krwi zgłosiło się 29 osób, krew oddało 18 osób. Łącznie zebrano 8,1 litrów krwi. O godzinie 11.00 zebraliśmy się w budynku szkoły i po odśpiewaniu hymnu Polskiego Czerwonego Krzyża poświęcono i odsłonięto tablicę. Poświęcenia dokonali ksiądz generał Sławomir Żarski oraz ksiądz Marcin Brzeszczyński proboszcz Parafii Przemienienia Pańskiego w Sulejówku Miłośnie. Odsłonięcia tablicy dokonali Prezes Klubu Henryk Zając, Poseł na Sejm Teresa Wargocka, Wicestarosta Miński Witold Kikolski, Burmistrz Miasta Sulejówek Arkadiusz Śliwa oraz delegata Wicepremiera i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Pana Piotr Glińskiego Kacper Sakowicz. Po odsłonięciu tablicy zebrani goście przeszli pod Pomnik Współtwórców Niepodległości i złożyli kwiaty. Przemarsz odbył się w akompaniamencie Miejskiej Orkiestry Dętej w Sulejówku. O godzinie 12.30 zebrani goście mieli okazję obejrzeć pokaz przygotowany przez Jednostkę Strzelecką 5001 im. Dywizjonu Huzarów Śmierci oraz posłuchać koncertu zespołu Młodzieżówka z Sulejówka. O godzinie 13.00 Prezes Polowego Klubu HDK PCK „Orle Gniazdo” Sulejówek przywitał zebranych gości, tym samym rozpoczęła się oficjalna część spotkania w postaci gali wyróżnień. Odznaczeni zostali między innymi:

Odznaka Honorowa „Za Zasługi Dla Ochrony Zdrowia”:

 • Pan Arkadiusz Kaczmarek
 • Pani Honorata Krzywoń
 • Pani Zofia Pantoła
 • Pan Marek Rogalewski
 • Pan Dariusz Szańkowski
 • Pan Julian Szmyd
 • Pan Tadeusz Szymanowski
 • Pan Grzegorz Świątek
 • Ksiądz Wojciech Wojno

Odznaka Honorowa Primus in Agendo:

 • Pani Honorata Krzywoń

Podziękowanie od Dyrektor Narodowego Centrum Krwi:

 • Henryk Michał Zając
 • Adrian Smyczyński
 • Justyna Wyłudek
 • Józef Grabowski
 • Marcin Grabowski
 • Arkadiusz Kaczmarek
 • Agnieszka Łączyńska
 • Dariusz Przybylski
 • Marek Rogalewski
 • Dariusz Szańkowski
 • Tadeusz Szymanowski
 • Grzegorz Świątek
 • Marcin Wicher vel Wichrowski
 • Michał Wysocki

Medal Pamiątkowy „Pro Masovia”

 • Polowy Klub HDK PCK „Orle Gniazdo” Sulejówek

Medal „Milito Pro Christo”:

 • Henryk Zając
 • Józef Grabowski
 • Justyna Wyłudek
 • Adrian Smyczyński
 • Grzegorz Świątek

Krzyż XXX-lecia Ordynariatu Polowego:

 • Pan Jacek Gromek

Podziękowanie dla Klubu od Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie za 25 lat działalności Polowego Klubu HDK PCK „Orle Gniazdo” Sulejówek:

 • Polowy Klub HDK PCK „Orle Gniazdo” Sulejówek

Odznaka Zasłużony Honorowy Dawca Krwi III stopnia:

 • Pana Michała Wysockiego

Pamiątkowe Kryształowe Serce:

 • Prezes Polowego Klubu HDK PCK „Orle Gniazdo” Sulejówek Pan Henryk Zając
 • Komandor Kapituły Orderu św. Floriana Mazovia Jacek Gromek

Medal Pamiątkowy 25-lecia Polowego Klubu HDK PCK „Orle Gniazdo” Sulejówek:
Medal na Sztandar otrzymali:

 • Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Ignacego Jana Paderewskiego
 • Klub HDK PCK "Gwarek" w Bytomiu
 • Klub HDK im. dr. Jerzego Burskiego przy ZR PCK Ostrów Wielkopolski
 • Klub HDK PCK przy LW Bogdanka Łęczna
 • Klub HDK PCK "Podhalańczyk"
 • Klub HDK PCK "Strażak" przy OSP Łęczyca
 • SK HDK PCK nr 164 "Absolwent" w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska i Usług im. Mikołaja Kopernika w Elblągu
 • Związek Strzelecki "Strzelec" Józefa Piłsudskiego Jednostka Strzelecka Nr 3003 im. Orląt Lwowskich w Trzebnicy
 • Urząd Miasta Sulejówek

Medal otrzymali także przedstawiciele poniższych grup:

 • Starostwo Powiatowe Mińsk Mazowiecki
 • Narodowe Centrum Krwi
 • Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie
 • Miejski Dom Kultury w Sulejówku
 • Miejska Orkiestra Dęta "Akord" Sulejówek
 • Młodzieżówka z Sulejówka
 • Mazowiecki Oddział Okręgowy PCK
 • Klub HDK PCK "Błękitna Kropelka" przy Urzędzie Gminy w Suchym Lesie
 • Ochotnicza Straż Pożarna Falenty
 • Jednostka Strzelecka 5001 im. Dywizjonu Huzarów Śmierci
 • 355 Warszawska Drużyna Starszoharcerska "Agnar"

Medal dla osoby fizycznej otrzymali między innymi:

 • Teresa Wargocka
 • Adam Struzik
 • Kamil Nalewka
 • Małgorzata Lorek
 • Arkadiusz Śliwa
 • Daniel Dąbrowski
 • Dariusz Piotrowski
 • Patrycja Jóśko-Głowacka
 • Mirosław Sadowski
 • Dariusz Kowalczyk
 • Jolanta Oniszk-Palacz
 • Honorata Krzywoń
 • Piotr Szklany
 • ks. Wojciech Wojno
 • Dariusz Przybylski
 • Marek Rogalewski
 • Tadeusz Szymanowski
 • Grzegorz Świątek
 • Jacek Gromek
 • Ryszard Zawadowski
 • Zofia Pantoła
 • Julian Szmyd
 • Janusz Bożek
 • Andrzej Baziak
 • Mieczysław Orczykowski
 • Marian Mizera
 • Andrzej Balcer
 • Artur Balcer
 • Mariusz Naskręt

Odznaka Zasłużony dla Klubu HDK PCK Podhalańczyk:

 • Polowy klub HDK PCK „Orle Gniazdo” Sulejówek
 • Henryk Zając
 • Józef Grabowski
 • Justyna Wyłudek
 • Adrian Smyczyński

Odznaka za zasługi dla Klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża „Gwarek” w Bytomiu:

 • Polowy klub HDK PCK „Orle Gniazdo” Sulejówek
 • Henryk Zając
 • Józef Grabowski
 • Justyna Wyłudek
 • Adrian Smyczyński

Odznaka III stopnia za zasługi dla Klubu HDK PCK "Błękitna Kropelka" przy Urzędzie Gminy w Suchym Lesie:

 • Henryk Zając
 • Józef Grabowski
 • Dariusz Szańkowski
 • Grzegorz Świątek

Odznaka I stopnia za zasługi dla Klubu HDK PCK "Błękitna Kropelka" przy Urzędzie Gminy w Suchym Lesie:

 • Justyna Wyłudek
 • Adrian Smyczyński

Wielka Wstęga Gwiazdy św. Jana Pawła II

 • Henryk Zając

Gwiazda Komandorska św. Floriana:

 • Józef Grabowski

Komandoria św. Floriana:

 • Adrian Smyczyński

Zarząd Klub HDK PCK „Strażak” OSP Falenty postanowił przyznać odznaczenie klubowe:

 • Henryka Zająca
 • Józefa Grabowskiego
 • Justyny Wyłudek
 • Adriana Smyczyńskiego
 • Dariusza Szańkowskiego
 • Grzegorza Świątek
 • Mieczysława Orczykowskiego
 • Andrzeja Baziak

Złoty Medal z okazji 100 rocznicy urodzin św. Jana Pawła II:

 • Polowy klub HDK PCK „Orle Gniazdo” Sulejówek

Medal Pamiątkowy XX Rocznicy Ustanowienia Św. Maksymiliana Marii Kolbego Patronem Honorowych Dawców Krwi w Polsce:

 • Pani Poseł Teresa Wargocka
 • Klub HDK PCK przy Węglu Lubelskim „Bogdanka” S.A. w Łęcznej

Medal Pamiątkowy 25-lecia Pielgrzymek Honorowych Dawców Krwi w Polsce:

 • Marek Rogalewski
 • Grzegorz Olędzki
 • Jacek Gromek
 • Grzegorz Świątek
 • Michał Dobrogost
 • Michał Wysocki

Krzyż św. Jana Pawła II i ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia:

 • Pana Józefa Grabowskiego

Krzyż z okazji 30-lecia Związku Strzeleckiego „Strzelec”:

 • Grzegorz Świątek

Medal z okazji nadania Sztandaru Klubowi HDK PCK „Strażak” przy OSP Łęczyca:

 • Polowy klub HDK PCK „Orle Gniazdo” Sulejówek

Podczas gali wręczono także nagrody w konkursie plastycznym z okazji 25-lecia Polowego Klubu HDK PCK „ORLE GNIAZDO” Sulejówek pt.: „Oni oddawali życie za ojczyznę, my oddajemy krew dla bliźnich”. Wyróżnieni zostali:

Kategoria szkoły ponadpodstawowe:

 1. miejsce: Weronika Todryk
 2. miejsce: Łucja Kosińska
 3. miejsce: Jagoda Zawadzka.

Kategoria szkoły podstawowe:

 1. miejsce Aleksandra Kuczyńska
 2. miejsce Daria Beruda
 3. miejsce Emilia Majewska
  1. wyróżnienie Hanna Wróbel
  2. wyróżnienie Lena Bukowska

Po oficjalnej części wszyscy zebrani udali się na wspólny posiłek w postaci grochówki. Z tego miejsca dziękujemy wszystkim, bez których to wydarzenie nie odbyłoby się. Dziękujemy naszym sponsorom i patronom: Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Kapelan Prezydenta RP ks. Zbigniew Kras, Poseł na Sejm Teresa Wargocka, Wojewoda Mazowiecki, Starostwo Mińskie, Miasto Sulejówek, Gmina Halinów, Narodowe Centrum Krwi, Mazowiecki Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie, Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Ignacego Jana Paderewskiego w Sulejówku, Miejski Dom Kultury, „MARTE” Centrum Opakowań w Sulejówku, „Megma” Piekarnia i Wyroby Cukiernicze w Halinowie, Aryzta Polska Sp. z o.o., Pern S.A., Horus-Energia Sp. z o.o., Sumi Sp. z o.o. sp. k., Direx Sp. z o.o., ANDAREX Nazarczuk, Mosiejczuk S.K.A., WPK Sp. z o.o.. Dziękujemy za wsparcie Miejskiej Orkiestrze Dętej w Sulejówku, harcerzom z 355 Warszawskiej Drużyny Starszoharcerskiej "Agnar", młodzieży z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Ignacego Jana Paderewskiego w Sulejówku strzelcom Jednostki Strzeleckiej 5001 im. Dywizjonu Huzarów Śmierci, Komisariatowi Policji w Sulejówku, Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Sulejówku oraz każdemu prywatnemu sponsorowi.

Autor wpisu