Zbiórka na rzecz Ukrainy

Program wsparcia mieszkaniowego (pomocy finansowej na opłacenie wynajmu mieszkania)
realizowany przez Polski Czerwony Krzyż i Międzynarodową Federację Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca.

Celem programu jest pomoc rodzinom ukraińskim mieszkającym w Warszawie, które znalazły się w Polsce w wyniku konfliktu w Ukrainie.
Program przewiduje:

  • 6-miesięczną pomoc finansową na pokrycie kosztów wynajmu oraz kaucji (w wysokości jednomiesięcznego czynszu)
  • Wsparcie informacyjne/merytoryczne na temat usług związanych z zatrudnieniem, edukacją, ochroną zdrowia itd., które są świadczone zarówno przez Czerwony Krzyż, jak i inne organizacje.

Dodatkowo:

  • Kaucja: opłata w wysokości jednomiesięcznego czynszu
  • Płatność jednorazowa: pomoc na zakup przedmiotów codziennego użytku - 300 €
  • Pomoc dla osób niepełnosprawnych: tylko w określonych przypadkach, gdy potrzebna jest pomoc w zapewnieniu komfortowego życia osobie niepełnosprawnej - 500 €

Co należy zrobić?

Zgłosić chęć udziału w programie poprzez formularz dostępny na stronie internetowej.

Kandydaci spełniający kryteria otrzymają zaproszenie do rejestracji.

INFORMACJA W JĘZYKU POLSKIM

ІНФОРМАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЮ

 

Autor wpisu