100lecie młodzieży

Mazowiecki Oddział Okręgowy PCK dokonał podsumowania konkursu „100 aktywności na 100-lecie Młodzieży PCK” trwającego od października 2021 do maja 2022r., dla Szkolnych Kół Polskiego Czerwonego Krzyża.
Do konkursu zgłosiło się 37 Szkolnych Kół PCK. Wolontariusze wraz z opiekunami przez siedem miesięcy podejmowali najróżniejsze tematy w swoich akcjach, zgodne z działalnością Ruchu PCK. Ilość dostarczonych zdjęć, filmów oraz prezentacji przerosła nasze oczekiwania 😊
Niestety miejsca na podium są tylko trzy ☹ Niemniej jednak wszystkim wolontariuszom, opiekunom i osobom zaangażowanym w konkurs serdecznie dziękujemy za podjęty trud oraz gratulujemy przeprowadzonych działań, które na pewno przyczyniły się do rozpowszechnienia zasad Polskiego Czerwonego Krzyża.
I miejsce: Szkolne Koło PCK ze Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Ciechanowie
II miejsce: Szkolne Koło PCK ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. Stanisława Wyspiańskiego w Płońsku
III miejsce: Szkolne Koło PCK ze Szkoły Podstawowej nr 231 im. gen. Mariusza Zaruskiego w Warszawie
Mamy nadzieję, że poczucie solidarności z zasadami Ruchu PCK oraz zaangażowanie w ich szerzenie dało Państwu wiele satysfakcji, a także poczucie dobrze wypełnianej społecznie roli.

100lecie młodzieży

Autor wpisu