Punkt informacyj i wsparcia nieformalnych opiekunów osób niepełnosprawnych

Prezydent m.st. Warszawy informuje o realizacji w 2020r. zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym. Uczestnictwo opiekunów jest bezpłatne!Projekt ten polega na wsparciu edukacyjno-informacyjnym osób opiekujących się seniorami (opiekunów nieformalnych), którzy są niesamodzielni. Stworzyliśmy rozwiązania mające na celu podniesienie jakości i bezpieczeństwa różnych form opieki nad osobami niesamodzielnymi 60+.

Nasze Cele :

 • stworzenie jednego miejsca, w którym będą realizowane zadania projektu (szkolenia,
  wsparcie psychologiczne punkt informacyjny),
 • edukacja opiekunów poprzez szkolenia z warsztatami z zakresu opieki nad
  podopiecznym w warunkach zbliżonych do domowych oraz z wykorzystaniem
  sprzętów dostępnych dla każdego opiekuna i przy wykorzystaniu fantomów
  (geriatryczne, cewnikowanie, odleżyny itp.),
 • indywidualne konsultacje psychologiczne dla opiekunów (jak radzić sobie w trudnych
  sytuacjach),
 • stworzenie grup wsparcia, które umożliwią opiekunom wymianę doświadczeń.

Grupa docelowa:

 • Zadaniem objęci zostaną opiekunowie nieformalni osób niesamodzielnych 60+,
  mieszkający w Warszawie (opiekun, jak i podopieczny), którzy zajmują się swoimi
  bliskimi przez całą dobę.

Godziny urzędowania: 9.00 – 14.00
Siedziba: MOO PCK ul. Szańcowa 25 (Na przeciwko WOLA PARK),
E-mail: warszawa17@pck.org.pl
Telefon: 22/50-65-194 kom.607-050-655
Strona: wsparcieopiekunow.waw.pl

Autor wpisu